Kven bør få vaksine?

Gruppe 1

Organtransplanterte   
Beinmargstransplanterte dei siste 2 årene                                                                                        
Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt                                                                                                
Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse                                                                                        
Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har diagnose etter denne lista for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev frå spesialisthelsetenesten, journalnotat eller anna tilsvarande skriftleg dokumentasjon.

Gruppe 2

Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av anna årsak. Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling. Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Link til FHI

https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/