Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetsarkiv

Formannskapet si innstilling til budsjett 2022 og handlingsplan 2022-2025

Kommunens budsjett for 2022 og handlingsplan for dei fire neste åra vart handsama i formannskapet i møte 25. november. I forkant av dette møtet har hovudutvala, ungdomsråd, fellesråd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne og administrasjonsutvalet fått uttala seg. Endeleg vedtak vert gjort i kommunestyre sitt møte 9. desember. 

Budsjettframlegget ligg ute til offentleg ettersyn fram til vedtak er gjort.

handlings- og økonomiplan 2021 illustrasjonsfoto

Busstur og fagmøte

Velkomen til busstur og fagmøte laurdag 4. desember 2021!
Oppmøte Esso Hornnes kl. 09:00

Busstur Evje Haukeli_1611_2

TV-aksjonen 2021 i Åseral

TUSEN TAKK til alle innbyggjarar i Åseral kommune for bidrag til TV-innsamlingsaksjonen «Barn, ikke brud» i går.

tv aksjonen hovedlogo_rgb

Vil du vere tilkallingsvikar på Åseralsheimen?

Pleie, rehabilitering og omsorg i Åseral treng fleire tilkallingsvikarer.
Åseralsheimen er eit nytt og flott omsorgsbygg som sto ferdig i oktober 2020. Her er det institusjonsplassar og fleire omsorgsbustadar/leilegheiter til menneske med ulike behov. 

Nye heimen

Spørjeundersøking: moglegheitsstudie rekketun Austrud

Som tidlegare beskreve har kommune, frivilligsentral og mental helse gåande eit moglegheitsstudie for tomta der Oppas Hus og Svendsstova står.
Målet med moglegheitsstudiet er at ein med tre ulike alternativ, har eit bedre grunnlag for diskusjon rundt utnyttelsen av tomta.

Illustrasjonsbilde moglegheitsstudie rekketun Austrud