Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetsarkiv

Dagsturhytta i Agder

Agder fylkeskommune og Sparebankstiftelsen SR-bank har invitert alle kommunane i Agder til å bli med i eit felles prosjekt der målet er å etablere ei dagsturhytte i kvar einskild kommune innan 2025. Alle kommunane i Agder har takk ja til tilbodet, også vi i Åseral. Hensikta med dagsturhytte er å få fleire ut på tur i kvardagen og målet er å få fleire til å drive med friluftsliv, bli meir fysisk aktiv og få gode naturopplevingar.

DAGSTURHYTTE

Positiv hurtigtest 2. januar

Vi har ein positiv hurtigtest sundag kveld. 1 person er sett i isolasjon og 15 personar er sett i karantene. Alle nærkontakter er kontakta og har gjennomført test.

Korona+virus

Vaksinetal i Åseral i samband med nyttår

Åseral ligg noko etter landsgjennomsnittet når det gjeld personar som er vaksinert. For dose 1 er snittet i landet på 92,5% over 18 år medan talet for Åseral er 85,9 %. For dose 2 er snittet i landet på 89% medan talet for Åseral er 84,1%. Under finn dykk tala som er henta ut idag når det antal vaksinerte i Åseral. Når det gjeld dose 3 så vart heile 130 personar vaksinert med denne i går.
Har du ikkje blitt vaksinert endå? Ta kontakt med legekontoret og det blir fiksa!

Vaksinestikk

Status på smitte og vaksinering i Åseral 29.12.2021

Kommunen har ikkje hatt nokon nye smittetilfelle i romjola og har heller ingen personar i karantene. Vi held difor fram med rapportering ei gong i veka dersom det ikkje er ny smitte.

Har du spørsmål om testing ta kontakt på koronatelefonen som blir bemanna i jola - Telefonnummer: 907 94 990

Sjølvtest

Status på smitte og vaksinering i Åseral 23.12.2021

Kommunen mottok i dag melding om at ein tilsett på skulen som ikkje er busett i kommunen har testa positivt på korona etter siste skuledag på tysdag. Den tilsett og alle nærkontakter er fulgt opp og aktuelle sett i karantene.

Har du spørsmål om testing ta kontakt på koronatelefonen som blir bemanna i jola - Telefonnummer: 907 94 990

Sjølvtest

Nytt smittetilfelle tysdag

Kommunen har igjen motteke melding om ei positiv smitte. Dette er ein av dei som testa positivt på sjølvtest og som alt var i karantene som no er stadfesta smitta gjennom PCR test. Totalt er det no 17 personar i karantene i Åseral.

Korona+virus

Nye smittetilfelle i Åseral sundag

Kommunen har i dag fått stadfesta eit nytt tilfelle av smitte etter PCR test. Det dreier seg om om Deltaviruset denne gong. I tillegg har me 2 positive hurtigtester som det no er teke PCR test av og som me avventer svar på. Det er ingen samaheng mellom dei ulike tilfella og smittesporing pågår.

Koronabilete

Ny person med påvist smitte fredag 17. desember

Endå ein person fekk i dag påvist smitte. Denne personen er nærkontakt med tidlegare smitta og var difor allerie i karantene. Vedkomande var på møte i snøscooterklubben måndag kveld og me ber andre som var på dette møtet om å teste seg med hurtigtest om dei skulle kjenne symtomer.

Det er og stadfesta at smittetilfellet frå torsdag er av omikron varianten.