Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetsarkiv

Status på smitte i Åseral per 11. januar 2022

Vi har i dag fått 3 positive PCR prøver som vart tekne i helga. I tillegg har me 1 positiv hurtigtest i dag. Alle tilfella er nærkontakter av tidlegare smitta så smittevegen er kjent. Dette betyr at vi no har 6 personar i isolasjon og 3 i karantene. 

Korona+virus

Status på smitte og vaksinering per 7. januar 2022

Per i dag har vi 7 personar i isolasjon og 24 personar i karantene. Det har ikkje vore påvist noko ny smitte siste døgeret og det ser ut som om smitteutbrotet er under kontroll. Med ein stadig aukande smittesituasjon nasjonalt og ikkje minst i Agder er det særs viktig at folk er flinke til å holde seg til nasjonale råd og reglar.

Covid 19 test

Hastevedtak om tiltak for å førebygge koronasmitte (Covid-19) i Åseral og Hægebostad kommunar.

Kommuneoverlegen har fatta følgande hastevedtak som vil vere gjeldande frå torsdag 06.01.2022. kl 08.00 og gjeld fram til torsdag 13.01.22 kl 08.00.

Smittekarantene for personar under 18 år
Karantenereglane i covid 19-føreskrifta § 4i skal også gjelde for personar under 18 år. Det tyder at det ikkje blir gjeve unntak frå smittekarantene for personar under 18 år. For fritak elles gjeld dei nasjonale reglane. Testing etter retningslinene for gjennomføring av smittekarantena kan skje ved sjølvtest eller hurtigtest gjennomført av helsepersonell.

Paragraf

2 nye smitte onsdag 5. januar

Talet på koronasmitte er på veg oppover i Åseral. Onsdag kveld er talet på smitta 7 personar som alle er sett i isolasjon. I tillegg er 25 personar sett i karantene. 

Covid 19 test

Endringar innan kommunal fakturering

Kommunale avgifter blir nå sendt ut kvar månad.
For januar, februar og mars blir det feie/kontrollavgift, abonnement og målarleige.
I april blir det årsoppgjer for 2021, frå mai likt beløp kvar månad i 2022.
Dei som kun har feie/kontrollavgift får faktura i april.

Rådhuset

Fire nye smitta i Åseral

Det siste døgeret er det registrert 4 nye smitta personar i Åseral. 1 av desse er stadfesta gjennom PCR test medan dei 3 andre er gjennom hurtigtester. Dette betyr at vi per i dag har 5 personar i isolasjon og 17 personar i karantene. Alle nærkontakter skal vere kontakta. Dei 2 tilfella som er stadfesta via PCR (sundag kveld og i dag) er begge smitta av omikron-varianten.

Covid 19 test