Utrykninger til hendelser forårsaket av åpen ild i terreng vil bli politianmeldt.

 

Unntatt fra forbudet er:

Bålbrenning på steder der det åpenbart ikke er fare for brannsmitte til terreng, eksempelvis områder med snø, holmer uten vegetasjon, bålpanne i egen hage etc.

 

Hvorfor gjør vi dette?

Skogbrannindeksen er stigende og i sammenheng med utbruddet av Covid-19 ønsker brannvesenet å forebygge unødige hendelser. Skog- og krattbranner medfører store ansamlinger av brannmannskaper og sivile i forbindelse med slokkearbeidet. Dette øker igjen smittefaren. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der store deler av vår styrke er smittet av Covid-19, med svekket beredskap som påfølgende konsekvens.

Vi rykker selvfølgelig ut på branner og ulykker, men vi ønsker færrest mulig utrykninger til hendelser som lett kunne vært unngått.

 

Knut Berg Bentsen
Brannsjef
Telefon sentralbord: 38 27 01 10