Etter registering vil kontaktperson bli kontakta når tida er inne for naudsynt vedlikehald (batteriskift/utbytting av elektroder mv.).

For at hjartestartaren framleis skal stå i hjertestartarregisteret må kontaktpersonen melde frå om at vedlikehaldet er utført. Om utført vedlikehald ikkje blir meldt inn blir hjertestartar sletta frå registeret.

Hjertestartarregisteret er offentleg og blir drifta av helsemyndigheitene.

Registreringa er gratis du blir ikkje fakturert for registreringsavgift.

Korleis registrere hjartestartaren din:

https://www.nakos.no/pluginfile.php/96322/coursecat/description/Brukerveiledning%20for%20Hjertestarterregisteret%20cmpr.pdf

Det er valfritt om hjertestartaren skal vere synleg i Appen Hjelp 113.

Hjertestartar reddar liv!