nonlenfrdeites
Teknisketenester levekar politikk
oppvekst kulturogfritid organisasjon

Tilbodsgrunnlag – driftskontroll VA-anlegg

Åseral kommune innbyr til tilbud på rammeavtale om drift, vedlikehold og utbygging/nybygging av driftskontrollanlegg for styring, automatikk, overvåking, fjernstyringog t...

Les meir

Kommunalt utdanningsstipend 2016/2017 – påminning

Hugs å levera kararkterutskrift eller annan dokumentasjon på fullført skulegang/læreår snarast mogleg.Då blir siste halvår utbetalt. God sommar!

Les meir

Utlysing av dugnadsoppgåve for din foreining

På 60/70-talet vart det gjort ein formidabel jobb med å samle inn stadnamn i Åseral kommune. No ynskjer me å få desse registrert på digitale kart, slik at dei blir tilgje...

Les meir

Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområde Åsera…

Åseral kommune har etter vedtak i Kommunalutvalet gjennomført ei kartlegging og verdisetting av kommunen sine friluftslivområder. Bakgrunnen for dette arbeidet er ei nasj...

Les meir

Fjellhagens dag på Ljosland sundag 25. juni

Sundag 25. juni er det igjen tid for den tradisjonsrike fjellhagens dag på Ljosland. Arrangementet startar med gudsteneste i Ljosland kapell kl. 11:00. Deretter fortsett ...

Les meir

Stilling ledig: Sjukepleiar 55% - fast

Eining for pleie- rehabilitering og omsorg søkjer etter:55% fast stilling som sjukepleiar Stillinga har 3-delt turnus med helgearbeid. Kvalifikasjonar:• norsk autorisas...

Les meir