nonlenfrdeites
Teknisketenester levekar politikk
oppvekst kulturogfritid organisasjon

Kartlegging og verdisetting av friluftsliv – utsett høy…

Åseral kommune hadde eit informasjonsmøte måndag 9. oktober vedkomande kartleggingsarbeidet og forslag til temakart som har vore til høyring. Det var mange som møtte og e...

Les meir

Melding frå Mattilsynet

Til informasjon:Det er påvist harepest, Francisella tularensis, på harer som Mattilsynet sendte til analyse forrige uke. Obduksjonen ble utført ved veterinærinstituttet a...

Les meir

Inn på tunet-konferanse 31.10 - 1.11 - Kristiansand

Denne regionale konferansen blir samkjørt med Nordisk forskersamling innen området grønn omsorg og naturbaserte intervensjoner. Tema• Hvordan kan naturopplevelser og kon...

Les meir

Stand på årets jolemarknad i Austrud?

Årets jolegateopning i Austrud blir fredag 24. november kl. 16:00-19:00.  Har du produkt, kunst eller anna du ynskjer å selje den ettermiddagen? Du må sjølv sørge ...

Les meir

TV aksjonen 2017 / lokalt engasjement

  Servicekontoret har avvikla auksjonen på facebook som har pågått sidan torsdag samt føreteke trekning på loddbøkene. 5 verpehøner av typen Hvite Italiennere sk...

Les meir

Informasjonsmøter etter flaum - Naturskadeordningen

I etterkant av flaumen som har vore i fleire av vassdraga i Agder er det mange spursmål kring Naturskadeordningen. Saman med fylkesbondelaga i Agder vil Fylkesmannen i Au...

Les meir