nonlenfrdeites
Teknisketenester levekar politikk
oppvekst kulturogfritid organisasjon

Spøjeundersøking om levekår for LHBT- personar

Beslutningstakere på Agder treng meir kunnskap om levekåra til LHBT-personar. Korleis har homofile, lesbiske, bifile eller transperson det på Agder? Me veit for...

Les meir

Ledige stillingar ved Åseral barne- og ungdomsskule

Bli med å gi barn ein fantastisk start på livet gjennom verdas viktigaste jobb!  Skulen sin grunnleggande tanke er tryggleik, trivsel og læring. Skulen har fok...

Les meir

Åpningstider for biblioteket i påska

I påskeveka har biblioteket fylgjande åpningstider: Måndag 26.3.  09:00 - 14:00 Tysdag  27.3.  11:00 - 19:00 Onsdag 28.3.   ...

Les meir

Kommunalt utdanningsstipend 2017/2018

Søknadsfrist er 1. april 2018 for hausthalvåret, og 25. juni for vårhalvåret. Alle søkjarar må vera folkeregistrert og ha heimebustad i Åseral. Halve summen kan utbetala...

Les meir

Spreiing av kalk i anleggsområdet ved Langevatn

Info fra Agder Energi: Entreprenør vil neste tysdag og onsdag legge ut kalk i anleggsområdet ved Langevatn for å framskunde snøsmelting. Kalken vil ha ein mørk farge. ...

Les meir

100 % engasjement som planleggar innan kulturminne og a…

Stillinga er knytt til ei felles satsing i indre Agder for å styrke kapasitet og kompetanse på planarbeid. Dette er eit samarbeid mellom Hægebostad, Audnedal og Åseral ko...

Les meir