• På framsida
  • Varsling / kunngjering
  • Kulturnytt
  • Andre nyhende

Opningstider:

15.04.2014

Opningstider:

Onsdag 16. april held servicekontoret og legekontoret ope til kl. 12:00. Me nyttar høvet til å ynskja alle ei strålande flott påske!

Les mer...

Ledige lærarstillingar ved Åseral barne- og ungdomsskule, skuleåret 2014/2015

11.04.2014

Ledige lærarstillingar ved Åseral barne- og ungdomsskule, skuleåret 2014/2015

Aktuelle fag: engelsk, tysk og musikk, men andre fag kan og bli aktuelle. Skulen i Åseral har det siste året hatt ekstra fokus på klasseleiing og relasjonsbygging. Bakgrunnen er deltaking i nasjonal satsing , Ungdomstrinn i utvikling, samt at respekt er eit av satsingsområda i skulen sin verksemdpla...

Les mer...

Rapport fra elg- og hjortejakta 2013

11.04.2014

Rapport fra elg- og hjortejakta 2013

FAUN naturforvaltning har nå ferdigstilt rapporten fra elg- og hjortejakta 2013. Rapporten sammenstiller fellingstall og sett elg og sett hjort-data fra sesongen 2013. FAUN kommer også med faglige anbefalinger til videre forvaltning av hjorteviltbestandene i kommunene. Faun rapport 010-2014 Elg og ...

Les mer...

Skotpremie på rev

10.04.2014

Skotpremie på rev

Det blir pause i utbetaling av skotpremie på rev i tidsromet 15. april - 15. juli (grunna kvalping). Seinste frist for å kreve skotpremie på rev blir dermed onsdag før påske (16. april). Servicekontoret held ope denne dagen fram til kl. 12:00.

Les mer...

Strategi og retningslinjer for SMIL

07.04.2014

  I næringsutvalet den 01.04.2014 vart desse dokumenta vedteke: SMIL strategiRetningsliner for SMIL Desse dokumenta gjerast gjeldande for neste søknadsomgong.  

Les mer...

Invitasjon til markering av Telenors nye basestasjon på Liestølfjell

03.04.2014

Invitasjon til markering av Telenors nye basestasjon på Liestølfjell

Måndag ynskjer kommunen saman med Telenor og prosjektet DDA å markere ein ny basestasjon for mobiltelefon som er sett i drift på Liestølfjell nord for Røyland. Frammøte ved snuplassen på Røyland måndag 7. april kl. 12:45. Gjev besked om du ynskjer å delta. Sjå programmet her

Les mer...

Hugs søknadsfristen 1. april til kulturskulen for skuleåret 2014/2015

27.03.2014

Hugs søknadsfristen 1. april til kulturskulen for skuleåret 2014/2015

Den interkommunale kulturskulen for Åseral, Audnedal og Hægebostad er som namnet seier dei tre kommunane si fellessatsing på kulturskuleområdet. Samarbeidet er eit resultat av ynskje om å kunne tilby større bredde i fagtilbudet med fleire elevar. Skulen blei etablert i 2003 med Arne Stakkeland som...

Les mer...

Konsesjonssøknad Skveneheii vindpark

27.03.2014

Konsesjonssøknad Skveneheii vindpark

Konsesjonssøknaden skal handsamast i kommunalutvalet sitt møte tysdag 1. april (kl. 08:00) og kommunestyret sitt møte 3. april (kl. 18:30). Administrasjonen sitt saksframlegg Konsesjonssøknad Vedlegg_1-_Skveneheii_vindpark_bygninger_innenfor_støy_og_skyggekastsoner.pdf Vedlegg_2-Vurdering...

Les mer...

Søknad om vaksenopplæring skuleåret 2014/2015

25.03.2014

Søknad om vaksenopplæring skuleåret 2014/2015

Vaksenopplæringa i Åseral kommune tilbyr norskopplæring og opplæring i grunnskulefag.    

Les mer...

Søknad om SFO-plass skuleåret 2014/2015

25.03.2014

Søknad om SFO-plass skuleåret 2014/2015

Søknadsfristen for SFO plass for 2014-2015 er sett til 1. mai. Søknadsskjema SFO 2014-2015  

Les mer...

Konsesjonssøknad Skvenehei vindpark - ope møte

18.03.2014

Konsesjonssøknad Skvenehei vindpark - ope møte

Har DU spørsmål om konsesjonssøknaden for Skvenehei vindpark i Åseral? Prosjektet skal presenterast v/utbyggar Hybrid Tec i kommunestyret måndag 24. mars kl. 18:30 i kommunestyresalen, Åseral rådhus.Etter at kommunestyret er ferdig, blir møtet opna opp for spørsmål og innspel frå salen.Vel møtt!

Les mer...

Leder for Kompetansesenter Sør

11.03.2014

Leder for Kompetansesenter Sør

Kompetansesenter Sør ble etablert som et interkommunalt samarbeid i 01.01.2013. Senteret skal betjene kommunene Lindesnes, Audnedal, Marnardal, Åseral og Hægebostad med tjenester knyttet til Pedagogisk Psykologisk tjeneste på individ og systemnivå samt kompetanseutvikling for barnehage- og skole. Sa...

Les mer...

Eigedomsskatt 2014

05.03.2014

Eigedomsskatt 2014

Til offentleg gjennomsyn fram til 31.3.2014.  På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eigedomsskatt i Åseral for 2014, og med heimel i eigedomsskatteloven § 15, er eigedomsskattelista lagt ut til offentleg gjennomsyn ut månaden.Eiendomsskattesatsen for 2014 er satt til 7 promille,...

Les mer...

FORSØKSORDNING MED SNØSKUTERLØYPER – OPE MØTE I KVELD!

03.03.2014

FORSØKSORDNING MED SNØSKUTERLØYPER – OPE MØTE I KVELD!

  Som mange kjenner til har Åseral kommune fått høve til å delta i eit forsøk med etablering av snøskuterløyper for fornøyelseskøyring. Kor løypene kan leggjast må avklarast gjennom utarbeiding av ein kommunedelplan. I samband med dette vil Åseral kommune be inn til eit ope møte på rådhuset må...

Les mer...

Opningstider:

Onsdag 16. april held servicekontoret og legekontoret ope til kl. 12:00. Me nyttar høvet til å ynskja alle ei strålande flott påske!

kjoklinger

Rapport fra elg- og hjortejakta 2013

elgFAUN naturforvaltning har nå ferdigstilt rapporten fra elg- og hjortejakta 2013. Rapporten sammenstiller fellingstall og sett elg og sett hjort-data fra sesongen 2013. FAUN kommer også med faglige anbefalinger til videre forvaltning av hjorteviltbestandene i kommunene.

Faun rapport 010-2014 Elg og hjort i Vest-Agder 2014

Skotpremie på rev

revDet blir pause i utbetaling av skotpremie på rev i tidsromet 15. april - 15. juli (grunna kvalping).

Seinste frist for å kreve skotpremie på rev blir dermed onsdag før påske (16. april).

Servicekontoret held ope denne dagen fram til kl. 12:00.

Hugs søknadsfristen 1. april til kulturskulen for skuleåret 2014/2015

Den interkommunale kulturskulen for Åseral, Audnedal og Hægebostad er som namnet seier dei tre kommunane si fellessatsing på kulturskuleområdet. Samarbeidet er eit resultat av ynskje om å kunne tilby større bredde i fagtilbudet med fleire elevar. Skulen blei etablert i 2003 med Arne Stakkeland som rektor. Stakkeland er i dag professor ved Universitet i Münster, men jobbar også idag som sangpedagog ved kulturskulen.

I dag har skulen 160 elevar fordelt på musikk, drama, tekning og måling. Musikkfaga aleine dekkjer 10 fagområde, og skulen tilbyr undervisning på eit høgt fagleg nivå med svært kvalifiserte lærarar.

1. april er søknadsfristen for å søkja seg inn i kulturskulen for skuleåret 2014/2015.
Gå til kulturskulen si heimeside og søk der.

Åseral bibliotek held stengt i vinterferieveka

Åseral folkebibliotek held stengt i vinterferieveka. Frå og med måndag til og med fredag 3-7. mars.

Me ynskjer alle ein riktig god vinterveke, og ferie for dei som har det!

Biblioteket opnar igjen måndag 10.mars.
Velkommen tilbake til oss!

Gruppe for pårørande!

SommefuglVi starter opp med samtalegruppe for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk. Gruppetilbudet er interkommunalt. Pårørende har ofte vært ei nedprioritert gruppe, noe vi ønsker å gjøre noe med. Hensikten vil være å dele erfaringer, gi hverandre støtte og å ha en arena for å snakke ut om et ellers vanskelig tema med andre i tilsvarende situasjon. 

Les mer …

Valresultat

next
prev
Utskrift

Påmelding til Kulturskolen - nye rutiner!

kulturskulelogoInformasjon om nye rutiner ved elevopptak: Fra og med kommende skoleåret 2014-2015 er det innført en ny opptaksordning: De som allerede er elever i kulturskolen får i utgangspunktet beholde plassen sin videre til neste skoleår uten å søke på nytt. Vil du si fra deg plassen må du melde deg ut Skriftlig innen 1.april 2014. Dette er for å unngå egenbetaling og for at andre elever kan få din plass i stedet. Det tas forbehold om nedskjæringer eller andre endringer som kan gjøre det nødvendig å "si opp" elever.

SØKNADSFRISTEN ER 1. APRIL 2014 FOR NYE ELEVER.

Mer informasjon finner du på kulturskolens hjemmeside: www.ikskolen.no

Påmelding: Påmeldingsskjema

For spørsmål ta kontakt med Kjell Gierstae: 38 34 91 12 eller 97 57 92 08

Åseral frå lufta