• På framsida
  • Varsling / kunngjering
  • Kulturnytt
  • Andre nyhende

Fastsetjing av namn på 24 adresseparsellar og 2 vegar i Åseral

24.07.2014

Fastsetjing av namn på 24 adresseparsellar og 2 vegar i Åseral

Som ein del av adressearbeidet har vi nå delt inn heieområda i 24 adresseparsellar. Vi har og 2 vegar vi ønskjer namn på. Inndelinga kan du sjå på ved...

Les mer...

NY utlysing av brøyterode 1 (Bortelid) og rode 4 (Kyrkjebygd)

16.07.2014

NY utlysing av brøyterode 1 (Bortelid) og rode 4 (Kyrkjebygd)

Dokumentasjonsdokument kan hentast på www.doffin.no eller lastast ned her på kommunen si heimeside. Kan og fåast på servicekontoret. Frist for an...

Les mer...

Fylkesmannens tilsyn med helsestasjons- og skulehelsetenesta

14.07.2014

Fylkesmannens tilsyn med helsestasjons- og skulehelsetenesta

Tidleg i juni hadde Åseral kommune tilsyn frå Fylkesmannen. Tilsynet omfatta områda helsestasjon- og skulehelsetenesta. Vi har motteke førebels r...

Les mer...

Oppheving av driftsbegrensning på aktivitet i skog og utmark på Agder

10.07.2014

Brannsjefane på Agder har oppheva forbodet mot drift i skog etter at det den siste tida har kome ein del nedbør i landsdelen.

Les mer...

Helikopterløyve sumaren 2014

10.07.2014

Helikopterløyve sumaren 2014

I perioden mellom 21. juli og 7. august vert det ikkje handsama søknader vedkomande landingsløyve for helikopter grunna ferieavvikling. I tidsrommet f...

Les mer...

Internasjonal matfestival

08.07.2014

Internasjonal matfestival

Laurdag er det igjen klart for internasjonal matfestival i Austrudtunet. Mat frå 9 ulike land og 3 kontinenter er samla i Åseral denne dagen. Her kan ...

Les mer...

Takk til kommunen

07.07.2014

Takk til kommunen

Vi vil få takke Åseral Kommune for all bevilging av tilskot til landbruket/ ny giv i sauehald. Dette viser at kommunen ynskjer å satse på landbru...

Les mer...

Tematur til Velifjeddet

03.07.2014

Tematur til Velifjeddet

  Åseral kommune i samarbeid med Åseral beitelag arrangerer tematur til Velifjeddet fredag 29.august 2014.  

Les mer...

SMIL – ekstra søknadsomgong

03.07.2014

SMIL – ekstra søknadsomgong

  Ein har att ubrukte SMIL-midlar for 2014. Det vert dermed ein ekstra søknadsomgong i 2014. SMIL står for  ”Spesielle miljøtiltak i landb...

Les mer...

Forsøksordninga med snøscooterløyper er avslutta

02.07.2014

Forsøksordninga med snøscooterløyper er avslutta

Forsøksordninga med snøscooterløyper er avslutta. Det vert i staden sett i gang eit arbeid med endring av lova. Sjå skrivet frå Klima- og Miljødepart...

Les mer...

HØRING AV FORSLAG TIL REVIDERT FORVALTNINGSPLAN FOR VERNEOMRÅDA I SETESDAL VESTHEI, …

01.07.2014

HØRING AV FORSLAG TIL REVIDERT FORVALTNINGSPLAN FOR VERNEOMRÅDA I SETESDAL VESTHEI,  RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE

Verneområdestyret sender med dette forslaget til revidert forvaltningsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane ...

Les mer...

Sommartid på rådhuset:

01.07.2014

Sommartid på rådhuset:

Servicekontoret har redusert opnngstid i juli månad: kl. 09:00 - 14:00 Me nyttar samstundes høvet til å ynskje alle ein fin sommar!

Les mer...

Bygdeutstillinga i Åseral 2014

27.06.2014

Bygdeutstillinga i Åseral 2014

I morgon laurdag 28. juni opnar den 42. Bygdeutstillinga i Åseral, kl. 14.00 i hagen på Minne kultursenter. I år bugnar det i kunstbutikken "Minne...

Les mer...

FELLINGSTILLATELSE PÅ SKADEGJØRENDE ULV I VEST-AGDER, MED 2 UKERS VARIGHET FRA 21.…

23.06.2014

FELLINGSTILLATELSE PÅ SKADEGJØRENDE ULV I VEST-AGDER, MED 2 UKERS VARIGHET FRA 21. juni

Vedlagt følger fellingstillatelse på ulv gitt av Fylkesmannen i Vest-Agder i dag 21. juni, som er gitt 2 ukers varighet og gjelder for hele Vest-Agder...

Les mer...

God vasskvalitet - det er berre å hoppe ut i!

23.06.2014

God vasskvalitet - det er berre å hoppe ut i!

Analyse av vassprøver som er teke på utvalde stader i Åseral syner at kvaliteten er god alle stader. God badesumar!

Les mer...

Lindesneslosen - Ledige stillinger

20.06.2014

Lindesneslosen - Ledige stillinger

LINDESNESLOSEN3-årig prosjekt starter til høsten Kommunene i Lindesnesregionen har i samarbeid med bl.a. NAV og Vest-Agder fylkeskommune utviklet o...

Les mer...

Driftsbegrensning på aktivitet i skog og utmark i Aust- og Vest …

19.06.2014

Driftsbegrensning på aktivitet i skog og utmark i Aust- og Vest  Agder

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre ild i eller i nærheten av skogmark uten tillatelse fra brannvesenet. På grunn av ...

Les mer...

Åseral bibliotek held sommarstengt

16.06.2014

Åseral bibliotek held sommarstengt

Åseral bibliotek held sommarstengt i 5 veker frå og med måndag 30. juni. Biblioteket opnar att måndag 4. august. Lån reisehandbøker så du finn fram i ...

Les mer...

Melding om oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for revidering av…

02.06.2014

Melding om oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for revidering av samfunnsdelen av kommuneplanen, Åseral kommune

  I tråd med plan- og bygningslova § 11-12 vert det med dette varsla oppstart av arbeidet med revidering av samfunnsdelen av kommuneplanen....

Les mer...

Påminning: Frist for forslag til snøscooterløyper

30.05.2014

Påminning: Frist for forslag til snøscooterløyper

Minner om at fristen for innsending av forslag til snøscooterløyper er 20. juni. Har du spørsmål? Ta kontakt med Jørn Trygve Haug, telefon...

Les mer...

Fastsetjing av namn på 24 adresseparsellar og 2 vegar i Åseral

husnummerskiltSom ein del av adressearbeidet har vi nå delt inn heieområda i 24 adresseparsellar. Vi har og 2 vegar vi ønskjer namn på. Inndelinga kan du sjå på vedlagte kart (sjå link under) Ei meir utførleg skildring av områda kan du få ved å venda deg til Åseral kommune.

Vi ønskjer innspel til namn på desse områda/vegane. Fristen for å kome med forslag til namn vert sett til 10.09.14

Merknad/innspel sender du til: Åseral kommune, avd DRU, Gardsvegen 68, 4540 Åseral. Evt på mail til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Merk innspelet med ”sak:2014/36” og nummer på det området som du har innspel til.

Målet er at denne saka skal handsamast av oppvekst- og kulturutvalet i møte den 23.09.14. Merk at adresse til den enkelte hytte blir tildelt etter det namnet som nå vert vedteke. Det er difor viktig at kjem med innspel nå dersom du har ei meining om namn som bør nyttast på området.

pdfAdressekart_2014.pdf

NY utlysing av brøyterode 1 (Bortelid) og rode 4 (Kyrkjebygd)

BrøytekantDokumentasjonsdokument kan hentast på www.doffin.no eller lastast ned her på kommunen si heimeside. Kan og fåast på servicekontoret. Frist for anbod er tysdag 19. august 2014 kl 12:00.

Fylkesmannens tilsyn med helsestasjons- og skulehelsetenesta

Tidleg i juni hadde Åseral kommune tilsyn frå Fylkesmannen. Tilsynet omfatta områda helsestasjon- og skulehelsetenesta. Vi har motteke førebels rapport frå Fylkesmannen. pdfHer kan du lese dokumentet

Bygdeutstillinga i Åseral 2014

I morgon laurdag 28. juni opnar den 42. Bygdeutstillinga i Åseral, kl. 14.00 i hagen på Minne kultursenter.

I år bugnar det i kunstbutikken "Minne-buæ", dei regionale kunstnarane Tove Krogh, Reidun Haavik Tønnessen og Anne Olava stillar ut, saman med den kjende kunstfotografen Morgen Krogvold.

I perioden finn du mellom anna aktivitetar for born, Sosteli-spelet, konsert med Fjellfolk, veteranbildag, demonstrasjonsdag, a cappella konsert, grilling og fest - gå ikkje glipp av årets Bygdeutstilling!

Åseral bibliotek held sommarstengt

Åseral bibliotek held sommarstengt i 5 veker frå og med måndag 30. juni. Biblioteket opnar att måndag 4. august.

Lån reisehandbøker så du finn fram i sommar, sommarkrim så du får nok spenning, faglitteratur så du kjem att på jobb og kan glimre med ny kunnskap, romanar så du forstår meir av livet og ei diktbok til å visa deg livets små gleder.

Hugs at har me ikkje boka hjå oss, bestiller me den til deg. For at leveringa skal rekkja fram før me stengjer, bestill boka i god tid.

Trengt du lesetips, sjå vår heimeside/facebookside maaha-bibliotekene.no/MÅHA-bibliotekene

Riktig god bok-sommar frå oss på biblioteket!

 

 

Fylkesmannens tilsyn med helsestasjons- og skulehelsetenesta

Tidleg i juni hadde Åseral kommune tilsyn frå Fylkesmannen. Tilsynet omfatta områda helsestasjon- og skulehelsetenesta. Vi har motteke førebels rapport frå Fylkesmannen. pdfHer kan du lese dokumentet

Takk til kommunen

lamVi vil få takke Åseral Kommune for all bevilging av tilskot til landbruket/ ny giv i sauehald. Dette viser at kommunen ynskjer å satse på landbruket.
Tusen takk. Helsing - Åseral sau og geit/ Åseral beite og sankelag.

next
prev

Åseral frå lufta