• På framsida
  • Varsling / kunngjering
  • Kulturnytt
  • Andre nyhende

Autorisasjonskurs i plantevern vinteren 14/15

23.10.2014

Autorisasjonskurs i plantevern Mange skal fornye plantevernsertifikatet i vinter. Det er satt opp ni fornyingskurs.For å kjøpe og bruke plantevernmid...

Les mer...

Temakveld; Ulv og ulvejakt

23.10.2014

Temakveld; Ulv og ulvejakt

Nå har du mogelegheit til å få gode tips og råd om ulvejakt, heilt gratis!Torsdag 27.11.14 kl. 18-22 Sted: Skytterhuset på Farvannet i Kristiansa...

Les mer...

TV-aksjonen

22.10.2014

Ordførar ynskjer å takke alle som hjelpte til på ulike måtar og som gjorde at resultatet for Åseral blei topp.Ser vi på dei to Agder-fylka og Telemark...

Les mer...

Dagleg leiar, 60% fast stilling i Åseral Frivilligsentral

22.10.2014

Spanande stilling for snarleg tiltreding: Dagleg leiar, 60% fast stilling i Åseral Frivilligsentral Frivilligsentralen skal bidra til samordning av ...

Les mer...

Varslingstelefon for lisensjegere

17.10.2014

Informasjon frå Fylkesmannen:VARSLINGSTELEFON FOR LISENSJEGERE (ULV & JERV) I REGION 1 OG ORIENTERING OM ULVEOBSERVASJON I ÅSERAL Det pågår for t...

Les mer...

Livslyst når det røyner på

17.10.2014

Livslyst når det røyner på

Tirsdag 21. oktober kl 17:30 begynner kurset "Livslyst når det røyner på".  Det er ennå ledige plassar. Siste frist for påmelding: Måndag 20...

Les mer...

Tur-orientering på Bortelid

17.10.2014

Tur-orientering på Bortelid

Frå og med oktober i år og eit heilt år framover vert det orienteringsposter på Bortelid. 

Les mer...

Namn på 24 heiområde og 2 vegar i Åseral

17.10.2014

Namn på 24 heiområde og 2 vegar i Åseral

Oppvekst- og kulturutvalet vedtok desse namna på 24 heimområde og 2 vegar, i møte den 07.10.2014 i sak 2014/36. Namna refererer seg til kart datert 08...

Les mer...

Kurs: Livslyst når det røyner på

16.10.2014

Kurs: Livslyst når det røyner på

Hva gjør vi når:- uønskede hendelser kommer inn i livet?- Tanker og følelser kverner rundt i kropp og sjel?- Grunnmuren rystes og livet farer ille med...

Les mer...

Årets TV aksjon:

15.10.2014

Årets TV aksjon:

Innsamlingdagen er i år sundag 19. oktober.Alle kommunens husstandar vil i tidsromet mellom kl. 15:30 - 17:30 få besøk av ein bøsseberar. Ta vel i mot...

Les mer...

Innsamling av privat arkivmateriale

10.10.2014

Innsamling av privat arkivmateriale

PRIVATARKIVER – EN DEL AV KULTURARVENINNSAMLING AV PRIVATARKIVER Vest-Agder har en spennende historie - der både private og offentlige aktører har bi...

Les mer...

Velkommen til verdensdagen for psykisk helse

09.10.2014

Velkommen til verdensdagen for psykisk helse

I år har alle frå Åseral blitt invitert til Marnardal for markering av verdensagen for psykisk helse.  Onsdag 15. oktober kl 18.30 – 20.30Marnar...

Les mer...

Mandal legevakt flytter inn i nye lokaler og endrer navn

07.10.2014

Mandal legevakt flytter inn i nye lokaler og endrer navn

Legevakten flytter inn i nye lokaler den 9. oktober. Vi flytter over gårdsplassen til nyoppussede lokaler, fremdeles i tidligere Mandal sykehus. Få da...

Les mer...

Tilskot til kulturarbeid

22.09.2014

Tilskot til kulturarbeid

Alle som driv frivillig kulturarbeid i Åseral kommune kan søkje om midlar.Oppvekst og Kulturutvalet har 40.000,- til fordeling. SØKNADSSKJEMA Søknad...

Les mer...

SMIL - søknadsfrist 20.09.2014

18.09.2014

SMIL - søknadsfrist 20.09.2014

Ein har att ubrukte SMIL-midlar for 2014. Det vert dermed ein ekstra søknadsomgong i 2014. SMIL står for  ”Spesielle miljøtiltak i landbruket”...

Les mer...

Felles planressurs – ei god investering

16.09.2014

Felles planressurs – ei god investering

Vi har fått meir enn forventa ut av fellesstillinga av planarbeidet, seier ordførarane i kommunane Åseral, Audnedal og Hægebostad i Vest-Agder. Samarb...

Les mer...

Utlysing: Lindesnesregionens kulturstipend for 2014

11.09.2014

Utlysing: Lindesnesregionens kulturstipend for 2014

Kulturstipendene for Lindesnesregionen skal i høst deles ut for tredje gang. Søknadsfrist for stipendene er 1. oktober.BeskrivelseLindesnesregionens k...

Les mer...

Rypejakta er i gong

11.09.2014

Rypejakta er i gong! Hovudinntrykket etter taksering av fire områdar i Agder er at rypebestanden etter fleire dårlige år er betre, slik at mang...

Les mer...

Informasjonmøte om den nye forvaltningsplanen for SVR 24. september

08.09.2014

I veke 38-39 vert det orienteringsmøte i alle fire kommunane i Vest-Agder om høyringsutkastet til ny forvaltingsplan for SVR. Alf Odden som er tilsett...

Les mer...

Seminar om «Vilkårsrevisjonar i villreinens rike»

29.08.2014

Seminar om «Vilkårsrevisjonar i villreinens rike»

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) og Villreinnemnda for Setesdalsområdet arrangerer tysdag 23. september...

Les mer...

Autorisasjonskurs i plantevern vinteren 14/15

Autorisasjonskurs i plantevern

Mange skal fornye plantevernsertifikatet i vinter. Det er satt opp ni fornyingskurs.
For å kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha et autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertifikat. Du må gjennomføre kurs og bestå eksamen. Beviset har 10 års gyldighet.

Kurs for første gang (nye): Du bør være med på teorikurset, men det er ikke obligatorisk. Praksisdagen og eksamen er obligatorisk.

Fornying (Kan fornyes selv om det har gått ut.) Obligatorisk med teorikurs og eksamen.

Kurs vinteren 2014/15

Teorikurs – fornying, eventuelt nye:
Torsdag 13. november, Kommunehuset – Åmli kl. 09-17
Torsdag 20. november, Kulturhuset Kvinesdal kl. 09-17
Onsdag 26. november, Ryen Grendehus, Tveit kl. 09-17
Mandag 26. januar, Kommunehuset i Osedalen, Froland kl. 09 -17
Torsdag 12. februar, Kommunehuset – Sirdal kl. 09 -17
Torsdag 19. februar, Bioforsk – Grimstad kl. 09 -17
Mandag 23. og tirsdag 24. februar Søgne kl. 18-22 (begge dager)
Torsdag 5. mars KVS - Lyngdal vgs. kl. 09 -17
Torsdag 9. april, Tvedestrand vgs., Holt kl. 09 -17

Praksisdag - for deg som tar det for første gang
Fredag 13. mars, Søgne vgs. Denne arrangeres av Søgne vgs. skole og de tar også påmelding tlf. 38 05 47 14 eller 913 60 016. Pris inkl. servering og eksamen 1000,-
Fredag 20. mars, Søgne vgs. Denne arrangeres av Søgne vgs. skole og de tar også påmelding tlf. 38 05 47 14 eller 913 60 016. Pris inkl. servering og eksamen 1000,-
Torsdag 23. april på Tvedestrand vgs., Holt kl. 09 -17

Pris:
Kursavgift pr dag inkl. servering: Dagkurs pr dag: 950,- for medlemmer i NLR Agder, 1150,- for ikke-medlemmer. Kveldskurs: Tillegg pr kurs: 350,-
Avgift til fylket og mattilsynet for å få beviset: 120,-
Boka ”Handtering og bruk av plantevernmidler” kr. 319,- Bestilles ved påmelding. Du kan også låne boka på kursdagen til kr. 100,-

Påmelding til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.">Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Tlf. 917 63 115. Påmeldingsfrist: 7 dager før kursstart

Temakveld; Ulv og ulvejakt

Nå har du mogelegheit til å få gode tips og råd om ulvejakt, heilt gratis!

Torsdag 27.11.14 kl. 18-22 
Sted: Skytterhuset på Farvannet i Kristiansand 

pdfLes meir her

TV-aksjonen

Ordførar ynskjer å takke alle som hjelpte til på ulike måtar og som gjorde at resultatet for Åseral blei topp.

Ser vi på dei to Agder-fylka og Telemark er Åseral på tredjeplass og vi er på andreplass i Vest-Agder.

Resultat for desse tri fylka:
1. Bykle          169,50 kr/innbyggar
2. Sirdal            98,84 kr/innbyggar
3. Åseral           97,55 kr/innbyggar
4. Vinje             94,86 kr/innbyggar

Les meir om TV-aksjonen på NRK sine sider

Innsamling av privat arkivmateriale

PRIVATARKIVER – EN DEL AV KULTURARVEN
INNSAMLING AV PRIVATARKIVER

Vest-Agder har en spennende historie - der både private og offentlige aktører har bidratt.
Vi vet allerede mye om denne historien fordi vi har bevart ganske mye arkivmateriale, men vi skulle ønske vi visste enda mer. Kan du hjelpe oss med å få samlet mer kunnskap om Vest-Agders historie?

Vil du hjelpe oss med å samle inn privatarkiver?
I løpet av de siste årene har man fått en økt oppmerksomhet om at det faktisk er nødvendig og viktig å bevare mange flere arkiver fra privat sektor. Etter loven er det nemlig bare offentlig forvaltning som er pålagt å bevare arkivene sine for framtida. På tross av dette er det heldigvis mange institusjoner og ildsjeler som i årevis har bidratt til at mange privatarkiver har blitt bevart.
Det trengs likevel mye mer hvis vi ønsker å ha en helhetlig og balansert samfunnsdokumentasjon. Vi mener at privat sektor burde utgjøre en mer likeverdig del av de bevarte arkivene i vårt fylke, fordi det dreier seg om å få bevart en mest mulig fullstendig dokumentasjon av fortiden vår og av vår felles kulturarv.

Privat virksomhet er en svært sentral del av Vest-Agders historie.
Privat virksomhet omfatter alt fra primærnæringer som jordbruk, skogbruk, bergverk, fiske og fangst, til skipsfart og maritime virksomheter, industri, energi, turisme og mangfoldige servicevirksomheter. Aktiviteten til de politiske partiene, lagene og alle typer foreninger utgjør også en stor del av historien. Det samme kan også gjelde arkiver fra private personer.
Målet vårt er å få bevart et bredt spekter av privatarkiver og å gjøre dem tilgjengelige for publikum.

Samarbeid mellom Åseral kommune og Statsarkivet i Kristiansand
Statsarkivet i Kristiansand er en sentral aktør og samarbeidspartner i privatarkivarbeidet, og vil gjerne bistå med hjelp til innsamling. Dersom man ønsker det, kan arkivene avleveres eller deponeres ved Statsarkivet - etter avtale. De vil da bli ordnet og katalogisert. Katalogene til de ordnede arkivene blir så publisert på internett - i den nasjonale, søkbare databasen Arkivportalen.(se nettadresse) Eventuelle sensitive opplysninger kan skjermes for innsyn.
http://www.arkivportalen.no/side/forside

Det meste er av interesse – har du noe selv, eller kjenner du noen som har slike arkiver? Ta gjerne kontakt!
Åseral kommune anbefaler derfor bedrifter, foreninger, lag og privatpersoner om å ta kontakt med kommunen eller med Statsarkivet i Kristiansand hvis de har arkivmateriale som de mener bør bevares. Kommunen og/eller Statsarkivet vil da medvirke til at arkivene blir ordnet og bevart, slik at de kan være til bruk for interesserte. Frist for levering til Åseral rådhus er 7. november 2014.

Kontaktperson i Åseral kommune er Tove Utengen.

Statsarkivet i Kristiansand kan kontaktes på telefon: 38 14 55 00 eller e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..
Kontaktpersoner er Kristin Lindqvist og Oddleif Lian.

Utlysing: Lindesnesregionens kulturstipend for 2014

Kulturstipendene for Lindesnesregionen skal i høst deles ut for tredje gang. Søknadsfrist for stipendene er 1. oktober.


Beskrivelse
Lindesnesregionens kulturstipend har som formål å være en stimulans og en inspirasjon til kulturelt arbeid i Lindesnesregionen.

Gjennom stipendene søker Lindesnesrådet å bidra til og tilrettelegge for utvikling av enkeltpersoner og grupper som virker innenfor kulturfeltet.

Det skal hvert år deles ut fire stipender, hver på kr. 25.000,-. Det gis stipend til søkere som faller innenfor det utvidete kulturbegrep, igjen delt inn i disse fire hovedkategoriene: kunst, musikk, idrett og åpen klasse.

Stipendene er rettet mot både ungdom og voksne.

Målgruppe
Enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger som er bosatt i/har tilholdssted i Lindesnesregionen.

Saksbehandling
Utforming av søknad
Stipendet annonseres i media med link til elektronisk skjema, på de kommunale nettsidene og på nettsiden til Lindesnesregionen. Søknadene må være mottatt av Lindesnesregionen senest 1. oktober.
Søker skal oppgi hvordan stipendet er tenkt benyttet. Stipendet skal ikke brukes til å dekke ordinær drift.

Søknaden skal inneholde CV med relevant utdanning og erfaring. Husk å oppgi kontonummer.
Den som har utfylt skjemaet er ansvarlig for at søknadens opplysninger er korrekte.

Innsending av søknad
Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema. Søknader som mottas etter søknadsfristens utløp vil ikke bli behandlet.

Klikk her for å gå til det elektroniske søknadsskjemaet.

Behandling og tildeling av søknad
Søknadene behandles av regionalt kulturforum, og utdeles innen utgangen av kalenderåret.

Mottakerne vil bli kontaktet før utdelingen med formelt brev med nærmere informasjon om utdelingen.

Nærmere informasjon
Nærmere opplysninger om kulturstipendet og utfylling av søknadsskjema kan dere få ved å kontakte kulturkontorene i de fem kommunene i Lindesnesregionen: Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral eller ved å kontakte daglig leder i Lindesnesregionen, Dagfinn Lauvsland (www.lindesnesregionen.no).

Søknadsfrist
1. oktober.

Fylkesmannens tilsyn med helsestasjons- og skulehelsetenesta

Tidleg i juni hadde Åseral kommune tilsyn frå Fylkesmannen. Tilsynet omfatta områda helsestasjon- og skulehelsetenesta. Vi har motteke førebels rapport frå Fylkesmannen. pdfHer kan du lese dokumentet

Takk til kommunen

lamVi vil få takke Åseral Kommune for all bevilging av tilskot til landbruket/ ny giv i sauehald. Dette viser at kommunen ynskjer å satse på landbruket.
Tusen takk. Helsing - Åseral sau og geit/ Åseral beite og sankelag.

next
prev

Åseral frå lufta