Friluftslivets år 2015 - no er det din tur!

Friluftslivets år 2015 - no er…

Regjeringa har vedteke at 2015 skal vere «Friluftlivets år». Visjonen er «Fleire ut – oftare!», og hovudmålsettinga for året er å gje friluftslivet auka merksemd, samt syte for varige resultat...

Les mer
Velkommen til BRY DEG

Velkommen til BRY DEG

Det er på Vigelandsstua (Lindesnes ved skolene) Mandag 9. februar kl.19:30-21:30 KFU Søgne kommune har vedtatt å starte BRY DEG prosjekt. Alle FAU og rektorer har stilt seg bak vedtaket, og...

Les mer
Brukarundersøking - digitale tenester:

Brukarundersøking - digitale t…

Åseral kommune gjennomfører ei vurdering av sine digitale tenester, i samband med denne ynskjer ein innspel frå deg som innbyggjar. Digitale tenester er dialogen som skjer mellom deg og kommunen gjennom...

Les mer