nonlenfrdeites
Teknisketenester levekar politikk
oppvekst kulturogfritid organisasjon

Kartlegging og verdisetting av friluftsliv – utsett høy…

Åseral kommune hadde eit informasjonsmøte måndag 9. oktober vedkomande kartleggingsarbeidet og forslag til temakart som har vore til høyring. Det var mange som møtte og e...

Les meir

Offentleg ettersyn - Økonomiplan og budsjett 2018-2021

Her følgjer rådmannen sitt forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett. Prisliste ligg og ved. Planen vert handsama i alle utvala. Samla fram...

Les meir

Kulturskolen - Åseral - Hægebostad - Audnedal

Det blir noen ledige plasser i kulturskolen etter nyttår. For å søke kan du gå til kulturskolens hjemmeside www.ikskolen.no For spørsmål ta kontakt med kulturskolen ...

Les meir

Ønsker du å bli snus- eller røykfri?

­I februar og mars arrangeres det snus- og røykesluttkurs for alle i Lindesnesregionen. Kurset holdes på Kulturtorvet på Vigeland og består av fem samlinger.Det kan v...

Les meir

Integrering

Integreringskonsulenten går i permisjon frå 1. desember 2017. Kommunen har laga avtale med Frivilligsentralenv/ leiar Lena Vittali, om å overta oppgåvene som ligg til den...

Les meir

Vinterlukking på Minne!

Minne kultursenter held stengt frå og med 1. desember og ut februar. Faste aktivitetar vil halde fram i perioden og dersom det er grupper som ynskjer ei omvisning/fi...

Les meir