Teknisketenester levekar politikk
oppvekst kulturogfritid organisasjon

Merk: Konserten "Eget" blir utsett

Merk: Artisten Vegar Vårdal har råka utfor ei skiulykke, og konsertdato må diverre utsetjast. Ny dato kjem fortløpande.  Minne inviterer, saman med fylkeskom...

Les meir

Gratis teaterkurs for deg mellom 13-20 år

Gratis teaterkurs for deg mellom 13-20 år i Lyngdal, laurdag og sundag 13-14. februar. Kurset haldast på Romskipet (Rocky fritidsklubb), adresse: Å gate 10, 4580 Lyngda...

Les meir

Kommunalt utdanningsstipend 15/16

Søknadsfrist er 10. mars 2016 for hausthalvåret, og 25. juni for vårhalvåret. Alle søkjarar må vera folkeregistrert og ha heimebustad i Åseral. Halve summen kan utbetalas...

Les meir

Åseral barnehage: Søknad om plass eller endring av plas…

Søknad om plass eller endring av plass i Åseral Barnehage SØKNADSFRIST HOVUDOPPTAK: 1. MARS 2016. Alle nye brukarar som ynskjer plass i løpet av barnehageåret 2016/2017...

Les meir