• På framsida
  • Varsling / kunngjering
  • Kulturnytt
  • Andre nyhende

Seminar om «Vilkårsrevisjonar i villreinens rike»

29.08.2014

Seminar om «Vilkårsrevisjonar i villreinens rike»

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) og Villreinnemnda for Setesdalsområdet arrangerer tysdag 23. september...

Les mer...

Offisiell opning av Åseral idrettspark

28.08.2014

Offisiell opning av Åseral idrettspark

Åseral kommune og Åseral idrettslag har gleda av å invitere til ei offisiell markering og opning av Idrettsparken i Bordalen. Program: -Ordføraren ...

Les mer...

Innbyding til folkemøte

28.08.2014

Innbyding til folkemøte

Måndag 8. september kl. 18.00 i fleirbrukshallen (gamle gymsal) vert det skipa til folkemøte. Møtet vert halden i samband med utarbeiding av ny samf...

Les mer...

Tematur til Velifjeddet

19.08.2014

Tematur til Velifjeddet

  Åseral kommune i samarbeid med Åseral beitelag arrangerer tematur til Velifjeddet fredag 29.august 2014.  

Les mer...

Naturlostur til Lordehytta

19.08.2014

Naturlostur til Lordehytta

Fyrstkommande sundag, 24. august er det tid for årets seinsommartur til den storslåtte og populære Lordehytta i Åseral (Ho stod ferdig bygd av Lord Ed...

Les mer...

SMIL – ekstra søknadsomgong

19.08.2014

SMIL – ekstra søknadsomgong

  Ein har att ubrukte SMIL-midlar for 2014. Det vert dermed ein ekstra søknadsomgong i 2014. SMIL står for  ”Spesielle miljøtiltak i landb...

Les mer...

Få hjelp til å søke regionalt miljøtilskudd elektronisk!

18.08.2014

Få hjelp til å søke regionalt miljøtilskudd elektronisk!

Fristen for å søke regionalt miljøtilskudd i landbruket er 20. august. Søker du elektronisk i år kan du gjenbruke karttegningene fra i fjor.Trenger ...

Les mer...

Informasjon frå NAV:

15.08.2014

Informasjon frå NAV:

Åseral kommune har fått tildelt midler fra husbanken til:Tilskudd til tilpasningTilskudd til etableringSøknadsfrist: 15.09.2014.Henvendelse til NAV Ås...

Les mer...

Ny bestilling av husnummerskilt!

13.08.2014

Ny bestilling av husnummerskilt!

Vi tilbyr nå ein ny runde for dei som ikkje har fått tak i husnummerskilt. Hugs at det er huseigar si plikt å setje opp nummerskilt som oppgitt i brev...

Les mer...

Aksjon sunn matglede

11.08.2014

Aksjon sunn matglede

Åseral bygdekvinnelag inviterar spedbarnsforeldre til eit 4 timars kurs den 16. august i korleis ein kan lage god og rimeleg mat til dei aller mi...

Les mer...

Tilbod til alle fyrstegongsfødande

05.08.2014

Tilbod til alle fyrstegongsfødande

Kurset «Godt samliv» er eit tilbud til alle som har fått 1. barn. Kurset er interkommunalt og blir på Askeladden i Eiken torsdag 6 november og 20 nove...

Les mer...

Senking av vasstand i Skjerkevatn

01.08.2014

Agder Energi Vannkraft skal kartlegge bunnforholdene iSkjerkevatn for å kunne detaljplanlegge byggingen av de nye dammene, samt ryddeområdet for event...

Les mer...

Fastsetjing av namn på 24 adresseparsellar og 2 vegar i Åseral

24.07.2014

Fastsetjing av namn på 24 adresseparsellar og 2 vegar i Åseral

Som ein del av adressearbeidet har vi nå delt inn heieområda i 24 adresseparsellar. Vi har og 2 vegar vi ønskjer namn på. Inndelinga kan du sjå på ved...

Les mer...

NY utlysing av brøyterode 1 (Bortelid) og rode 4 (Kyrkjebygd)

16.07.2014

NY utlysing av brøyterode 1 (Bortelid) og rode 4 (Kyrkjebygd)

Dokumentasjonsdokument kan hentast på www.doffin.no eller lastast ned her på kommunen si heimeside. Kan og fåast på servicekontoret. Frist for an...

Les mer...

Fylkesmannens tilsyn med helsestasjons- og skulehelsetenesta

14.07.2014

Fylkesmannens tilsyn med helsestasjons- og skulehelsetenesta

Tidleg i juni hadde Åseral kommune tilsyn frå Fylkesmannen. Tilsynet omfatta områda helsestasjon- og skulehelsetenesta. Vi har motteke førebels r...

Les mer...

Oppheving av driftsbegrensning på aktivitet i skog og utmark på Agder

10.07.2014

Brannsjefane på Agder har oppheva forbodet mot drift i skog etter at det den siste tida har kome ein del nedbør i landsdelen.

Les mer...

Helikopterløyve sumaren 2014

10.07.2014

Helikopterløyve sumaren 2014

I perioden mellom 21. juli og 7. august vert det ikkje handsama søknader vedkomande landingsløyve for helikopter grunna ferieavvikling. I tidsrommet f...

Les mer...

Internasjonal matfestival

08.07.2014

Internasjonal matfestival

Laurdag er det igjen klart for internasjonal matfestival i Austrudtunet. Mat frå 9 ulike land og 3 kontinenter er samla i Åseral denne dagen. Her kan ...

Les mer...

Takk til kommunen

07.07.2014

Takk til kommunen

Vi vil få takke Åseral Kommune for all bevilging av tilskot til landbruket/ ny giv i sauehald. Dette viser at kommunen ynskjer å satse på landbru...

Les mer...

Forsøksordninga med snøscooterløyper er avslutta

02.07.2014

Forsøksordninga med snøscooterløyper er avslutta

Forsøksordninga med snøscooterløyper er avslutta. Det vert i staden sett i gang eit arbeid med endring av lova. Sjå skrivet frå Klima- og Miljødepart...

Les mer...

Seminar om «Vilkårsrevisjonar i villreinens rike»

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) og Villreinnemnda for Setesdalsområdet arrangerer tysdag 23. september seminar i Åseral om dei komande revisjonane av konsesjonsvilkåra for kraftprodusentane i regionen vår.

Innleiarar på seminaret er mellom anna Jan Sørensen frå NVE, Olav Strand frå NINA og Gaute Tjørho,  direktør i Sira Kvina Kraftselskap.

pdfDetaljert seminarprogram

Offisiell opning av Åseral idrettspark

fotballbane

Åseral kommune og Åseral idrettslag har gleda av å invitere til ei offisiell markering og opning av Idrettsparken i Bordalen.
Program: -Ordføraren ønskjer velkomen: 17.30 -Tale av Nina Sunnås, nestleiar i Vest-Agder idrettskrets ... -Stafett 3x400 m mellom dei politiske partia i kommunestyret: 18.00 -Aktiviteter for alle (med premier): 18.15 -Fotballkamp mellom Åseral og Otra: 19.30
Aktivitetar som ALLE  kan prøva på den nye Idrettsparken:   -100 meter -Lengdehopp -Kulestøyt -Fartsmåling av fotballskot -Oppblåsbar fotballbinge og eit lite hoppeslott for dei aller minste
Me oppmodar alle til å stille i behagelege klær, å prøve det nye anlegget. Kanskje vinn DU prisen for raskaste fotballskot? Er du ikkje lysten på noko aktivitet, er du hjartelig velkomen til ein fin kveld på sidelina!
Det blir gratis pylse, kake, kaffi og brus til alle! Kiosken sel i tillegg is, og du kan i dag vinne heile to fruktkorger!
Hjartelig velkomen til alle (om du er sportslig eller ei)- og vel møtt!

 

 

 

Innbyding til folkemøte

blomekasser rådhuset copy

Måndag 8. september kl. 18.00 i fleirbrukshallen (gamle gymsal) vert det skipa til folkemøte. Møtet vert halden i samband med utarbeiding av ny samfunnsdel i kommuneplanen.

Åsta Lovise Einstabland frå Senter for likestilling vert med i første del av møtet dvs. frå

kl. 18.00 – 19.00. Ho skal halde eit foredrag om temaet Likestilling og likeverd. Senter for likestilling held til ved universitetet i Agder og driv med forsking- og utviklingsarbeid innafor likestilling.

Likestilling er eit av fleire tema det vil bli lagt vekt på i kommuneplanarbeidet.

Frå klokka 19.00 ønskjer vi innspel og meiningar om dei satsingsområda som er peika ut i kommuneplanarbeidet:

  • Korleis skal Åseral verte meir attraktivt for næringsverksemd?
  • Korleis skal Åseral verte meir attraktivt for besøkande?
  • Korleis skal Åseral verte meir attraktivt som sted å bu?
  • Energi og klimattiltak

Vonar mange sett av denne kvelden for å høyre eit spanande foredrag og ikkje minst vera med å påverka den vidare utviklinga i kommunen. Om du bare vil med på delar av møtet er det sjølvsagt høve til det.

Enkel servering.

Vel møtt

Jørn Haug                                                                          Oddmund Ljosland

Kommuneplanleggjar                                                  Ordførar

 

Naturlostur til Lordehytta

Fyrstkommande sundag, 24. august er det tid for årets seinsommartur til den storslåtte og populære Lordehytta i Åseral (Ho stod ferdig bygd av Lord Edward Salvesen i 1912)!

Oppmøte 08:30 ved Røysland. Bålkaffi, historier og eventuelt bading i Vivatn ved turmålet. Hugs godt fottøy:-)

Meir info finn du her: Naturlostur 2014

 

Bygdeutstillinga i Åseral 2014

I morgon laurdag 28. juni opnar den 42. Bygdeutstillinga i Åseral, kl. 14.00 i hagen på Minne kultursenter.

I år bugnar det i kunstbutikken "Minne-buæ", dei regionale kunstnarane Tove Krogh, Reidun Haavik Tønnessen og Anne Olava stillar ut, saman med den kjende kunstfotografen Morgen Krogvold.

I perioden finn du mellom anna aktivitetar for born, Sosteli-spelet, konsert med Fjellfolk, veteranbildag, demonstrasjonsdag, a cappella konsert, grilling og fest - gå ikkje glipp av årets Bygdeutstilling!

Fylkesmannens tilsyn med helsestasjons- og skulehelsetenesta

Tidleg i juni hadde Åseral kommune tilsyn frå Fylkesmannen. Tilsynet omfatta områda helsestasjon- og skulehelsetenesta. Vi har motteke førebels rapport frå Fylkesmannen. pdfHer kan du lese dokumentet

Takk til kommunen

lamVi vil få takke Åseral Kommune for all bevilging av tilskot til landbruket/ ny giv i sauehald. Dette viser at kommunen ynskjer å satse på landbruket.
Tusen takk. Helsing - Åseral sau og geit/ Åseral beite og sankelag.

next
prev

Åseral frå lufta