nonlenfrdeites
Teknisketenester levekar politikk
oppvekst kulturogfritid organisasjon

Tilbodsgrunnlag – driftskontroll VA-anlegg

Åseral kommune innbyr til tilbud på rammeavtale om drift, vedlikehold og utbygging/nybygging av driftskontrollanlegg for styring, automatikk, overvåking, fjernstyringog t...

Les meir

Stortings- og sametingsvalet 2017

Visste du at du kan røyste frå 1. juli? Dersom det ikkje er mogleg for deg å røyste valdagen eller i førehandsrøystingsperioden kan du alt frå 1. juli til og med 9. augus...

Les meir

Stortings- og sametingsvalet 2017

Har du flytta og vil røyste i din nye kommune? Då må du føreta ei adresseendring i folkeregisteret innan 30. juni. Melder du flytting etter 30. juni må du røyste i kommun...

Les meir

Åseral Internasjonale matfestival 8. juli

Her finn du program for årets matfestival i Austrudstunet laurdag 8. juli kl. 12:00-17:00 - vel møtt! Program Åseral Internasjonale matfestival...

Les meir

Stortingsvalet 2017 - måndag 11. september 2017

OPNINGSTIDER VALDAGEN:Kylland grendehus (Dalevegen 1080) kl. 11:00 – 19:00Lognavatn grendehus (Austegardsvegen 11) kl. 11:00 – 19:00Åseral rådhus (Gardsvegen 68) kl. 11:0...

Les meir

Kommunalt utdanningsstipend 2016/2017 – påminning

Hugs å levera kararkterutskrift eller annan dokumentasjon på fullført skulegang/læreår snarast mogleg.Då blir siste halvår utbetalt. God sommar!

Les meir