Norwegian Dutch English French German Italian Spanish
Teknisketenester levekar politikk
oppvekst kulturogfritid organisasjon

TV-aksjonen 2016: sundag 23. oktober

Fyrstkomande sundag er årets TV-aksjon. I år er aksjonen øyremerka Røde Kors SAMMEN FÅR VI HJELPEN HELT FREM. Midlar skal redde liv og gje omfattande helsehjelp til nokon...

Les meir

Tilskot til kulturarbeid

Tilskot til kulturarbeid Alle som driv frivillig kulturarbeid i Åseral kommune kan søkje om midlar.Kultur har 40.000,- til fordeling.Eige søknadsskjema. Søknadsfrist:...

Les meir

HPV-vaksine til unge kvinner

Gratis vaksine til kvinner fødde i 1991 og seinare. HPV-vaksine til unge kvinner  ...

Les meir

Offentlig ettersyn: Detaljreguleringsplan, Ljosland

Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan for del av fv. 352, Nedregardsbrua-Øvregardsbrua, Ljosland. Hovudutval for drift og utvikling vedtok i møte den 15.10.2016 med...

Les meir