nonlenfrdeites
Teknisketenester levekar politikk
oppvekst kulturogfritid organisasjon

BESØKSSTRATEGI FOR SVR - INNBYDING TIL REGIONALE MØTE

Verneområdestyret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) har sett i gong arbeidet med besøksstrategi for verneområda. Besøksstrategien ...

Les meir

Ledige plassar i kulturskulen

Ledige plassar i kulturskulen på revy/teater frå januar 2018. For meir informasjon ta kontakt med kulturskulen ved Kjell Gierstae tlf. 975 79 208 eller Melani...

Les meir

Offentleg ettersyn - Økonomiplan og budsjett 2018-2021

Her følgjer rådmannen sitt forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett. Prisliste ligg og ved. Planen vert handsama i alle utvala. Saka ...

Les meir

Jolegateopning i Austrud fredag 24. november

Fredag 24. november markerar me i tradisjon tru tenning av jolegrana i sentrum.  Næringslivet i Austrud har ulike markeringar og arrangement på programmet, allereie...

Les meir

Innlegg av offentleg VA i eksisterande bygg

Skal du legge inn, eller klargjere VA  i hytta di? Her finn du søknadsskjema og vedlegg:VA-søknad   Erklæring-grunneier   Erklæring-ansva...

Les meir

Søknad om norskopplæring våren 2018

Norskopplæring for arbeidsinnvandrarar. Det kan bli starta norskopplæring for arbeidsinnvandrarar våren 2018 dersom det er 5 søkarar eller meir. Opplæringa kostar kr 5...

Les meir