nonlenfrdeites
Teknisketenester levekar politikk
oppvekst kulturogfritid organisasjon

Melding om vedtak - godkjenning av reguleringsplan for …

Åseral kommune vedtok i møte den 09.11.2017 jamfør plan- og bygningslovas §12-12 detaljreguleringsplan for Stubben og Bortelid fjellgard med tilhøyrande planomtale, føres...

Les meir

Forfattarbesøk 29.11.17: Krimforfattar Jan Mehlum

Onsdag 29. november kan du bli betre kjend med krimforfattar Jan Mehlum. Han fortel frå forfattarskapet sitt og tek deg bak scenene til hovedkarakteren, Tønsberg-advokate...

Les meir

Besøksstrategi for SVR - innbyding til regionale møte

Verneområdestyret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) har sett i gong arbeidet med besøksstrategi for verneområda. Besøksstrategien ...

Les meir

Ledige plassar i kulturskulen

Ledige plassar i kulturskulen på revy/teater frå januar 2018. For meir informasjon ta kontakt med kulturskulen ved Kjell Gierstae tlf. 975 79 208 eller Melani...

Les meir

Offentleg ettersyn - Økonomiplan og budsjett 2018-2021

Her følgjer rådmannen sitt forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett. Prisliste ligg og ved. Planen vert handsama i alle utvala. Saka ...

Les meir

Jolegateopning i Austrud fredag 24. november

Fredag 24. november markerar me i tradisjon tru tenning av jolegrana i sentrum.  Næringslivet i Austrud har ulike markeringar og arrangement på programmet, allereie...

Les meir