OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVITEFOSSMYRA, BORTELID.

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREG…

Åseral kommune vedtok i møte den 22. juni 2015 (sak 15/32) å legge ut detaljreguleringsplan for Kvitefossmyra til offentlig ettersyn jamfør plan- og bygningslovas § 12 – 10.  Føremålet med...

Les meir
Åseral Frivilligsentral flytter til Minne Kultursenter!

Åseral Frivilligsentral flytte…

Åseral Frivilligsentral har i vår vore rundt på fleire synfaringer i forhold til å skulle leige lokale til sentralen. Heile fem ulike lokale har vore vurdert opp mot dei behov...

Les meir
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 (2016-2027)

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBE…

Kommuneplanutvalet i Åseral kommune vedtok 23.06.2015 å starte opp arbeidet med revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 (2016-2027). Denne planen er eit styringsverktøy for å kartlegge, synliggjere...

Les meir