Norwegian Dutch English French German Italian Spanish
Teknisketenester levekar politikk
oppvekst kulturogfritid organisasjon

Fem millioner i tilskot til istandsetjing av freda bygg

Riksantikvaren har fordelt over 140 millionar kroner til fylkeskommunane. Fem av dei er tildelt Vest-Agder, medan Aust-Agder mottek fire millionar kroner. Pengane skal ...

Les meir

Søk om tilskudd til klima- og miljøtiltak i jordbruket …

  Søknad om tilskudd til klima- og miljøtiltak i jordbruket 2017Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder viser til tildelingsbrev fra Landbruksdirektoratet datert 21...

Les meir

Søknad om lønstilskot for å ha ungdom i sommarjobb

For å få tilskot gjeld desse retningslinene:- Ungdommen må vera avgangselev i grunnskulen våren 2016 el. 2017,vera heimehøyrande i Åseral (registrert i Folkeregisteret me...

Les meir

Vedteke: Detaljregulering Nedregardsbrua - Øvregardsbru…

Vedteke i kommunestyret 09.02.2017 Reguleringsplanen fremmes av Åseral kommune. Planen er en detaljregulering.Formålet med planarbeidet er å regulere inn eksisterende av...

Les meir