1. På framsida
Oppstart av utvida planområde

Oppstart av utvida planområde

Varsel om oppstart av utvida planområde- Områdereguleringsplan for Kvitefossmyra, Bortelid I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av planarbeid for utvida planområde på...

Les mer
Ferdsel ved Skjerkevatn

Ferdsel ved Skjerkevatn

Agder Energi bygger to nye dammer ved Skjerkevatn. Entreprenøren JV Skanska TT Anlegg ANS  har i høst i hovedsak arbeidet med å bygge flomløp og anleggsveier i området. Det er...

Les mer
Høyring: Hjorteviltforvaltning i Åseral 2015-2019

Høyring: Hjorteviltforvaltning…

I tråd med hjorteviltforskriften februar 2012 sender Åseral kommune ut forslag til kommunale mål for hjorteviltforvaltning 2015-2019 på høyring. Ein kan sjå dokumenta i bunnen av innlegget her, eller ein...

Les mer