nonlenfrdeites
Teknisketenester levekar politikk
oppvekst kulturogfritid organisasjon

Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområde Åsera…

Åseral kommune har etter vedtak i Kommunalutvalet gjennomført ei kartlegging og verdisetting av kommunen sine friluftslivområder. Bakgrunnen for dette arbeidet er ei nasj...

Les meir

SMIL – spesielle miljøtiltak i landbruket – søknadsomgo…

Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusere forureininga frå jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanl...

Les meir

Valresultatet Stortingsvalet 2017

No er dei fleste tala for Stortingsvalet 2017 klare. Siste opptelling av førehandsrøyster gjerast idag tysdag kl. 17.00, dagen etter valdagen. Vil du halde deg oppdatert...

Les meir

Snart er det valdag!

På valdagen 11. september, må du stemme i den kommunen du er manntallsført i. Det vil seie der du var folkeregisteret som busett den 30. juni 2017. OPNINGSTIDER VALDAGEN...

Les meir

I Lordens fotefar - utstillingsopning og filmpremiere

VELKOMEN TIL MINNE! Lord Edward Salvesen og familien Salvesen har vorte ein del av Åseral si historie. Den skotske adelsmannen har ikkje berre vore ansvarleg for å reise...

Les meir

Drøftingsmøte med tema ÅSERAL OMSORGSBYGG

Kommunalutvalet samtalte om ÅSERAL OMSORGSBYGG i møtet 4. september. Konklusjonen vart at ordførar skulle kalle inn til eit arbeidsmøte/drøftingsmøte der vi berre har det...

Les meir