FORSLAG TIL ENDRING AV MINSTEAREAL I ÅSERAL KOMMUNE, HJORTEVILFORVALTNING - HØRING

FORSLAG TIL ENDRING AV MINSTEA…

Næringsutvalet i Åseral har vedtatt at det skal sendast ut på høyring forslag om endring av minsteareal for elg i Åseral kommune. I samband med utarbeiding av kommunale mål for hjorteviltforvaltninga...

Les mer
Eigedomsskattelista

Eigedomsskattelista

Eigedomsskattelista vert lagt ut på eigedomsskattekontoret på rådhuset i Åseral kommune onsdag 25. februar 2015.

Les mer
Sommarjobb i Åseral kommune for "garantiungdom" 2015

Sommarjobb i Åseral kommune fo…

Du som fyller 16 og 17 år i løpet av 2015 har sommarjobb-garanti, men må likevel søkja om jobb. Det vert etter planen lagt til rette for arbeid på desse...

Les mer