Norwegian Dutch English French German Italian Spanish
Teknisketenester levekar politikk
oppvekst kulturogfritid organisasjon

Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Fiskland

Hovudutval for drift og utvikling vedtok i møte den 1. juni (sak 16/25) å legge ut detaljreguleringsplan for Fiskland til offentlig ettersyn jamfør plan- og bygningslovas...

Les meir

Offentleg ettersyn - Utbyggingsavtale for Bjelkelaget

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4  utbyggingsavtale for Bjelkelaget lagt ut til offentleg ettersyn.  Avtalen er knytt til del av reguleringsplan for Lan...

Les meir

Offentleg ettersyn - Utbyggingsavtale for Velia, Bortel…

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4  er utbyggingsavtalen for Velia lagt ut til offentleg ettersyn. Utbyggingsavtalen er mellom Åseral kommune, grunneigar Knut...

Les meir

Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Farevass…

Hovudutval for Drift og Utvikling vedtok i møte den 27.06.2016 (sak 16/43) å legge detaljreguleringsplan for Farevassknuten felt B1 ut til offentlig ettersyn jamfør ...

Les meir