Teknisketenester levekar politikk
oppvekst kulturogfritid organisasjon

Varsel om oppstart av planarbeid - del av fylkesveg 352…

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV FYLKESVEG 352, LJOSLAND.  I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av planarbeid med detalj...

Les meir

Offentlig ettersyn - Økonomiplan og budsjett

Kommunalutvalet si innstilling til Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og budsjett (2016-2019) vert med dette lagt ut til offentlig ettersyn. Den skal handsamast ...

Les meir

Brukarundersøking for byggehandsaming

Minner med dette om brukarundersøkinga for byggjesakshandsaming som er sendt ut. Vonar du nyttar høvet til å seie di meining! Svarfristen er 1.12.15. Alle svara er handsa...

Les meir

Brukarundersøking vatn og avløp

Minner med dette om  brukarundersøkinga for vatn og avløpstenesta som er sendt ut til alle abonnentar. Vonar du nyttar høvet til å seie di meining! Svarfristen ...

Les meir