• Bli heime om du ikkje er frisk og reis heim om du blir sjuk på hytta
  • Ikkje dra på hytta om du er i karantene eller venter på prøvesvar
  • Bruk munnbind når det ikkje er mogeleg å halde minst to meter avstand
  • Du bør ikkje ha fleire enn to besøkande i heimen eller på hytta
  • Følg dei smittevernreglane som gjeld i din heimkommune når du er på hytta
  • Dersom du kjem frå område med mykje smitte og strenge lokale tiltak blir det frårådd å ha overnattingsbesøk. Barn og unge under 20 år og åleinebuande kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste vener
  • Hold trygg avstand i skiløyper og alpinbakkar og andre stader du ferdast
  • Følg smittevernreglane til butikken, varmestova, skisenter m.m.

Dersom du følgjer desse tilrådingane er du med på dugnaden for få ned smitte.

Kriseleiinga i Åseral kommune takkar innbyggarar og tilreisande for innsatsen så langt og ynskjer alle ei god påske!

Her kan du lese alt om nasjonale tiltak som gjeld frå 25. mars!

 

Pressekonferanse:
Regjeringens pressekonferanse tirsdag 23. mars oversatt til flere språk er nå lagt ut her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/koronasituasjonen-pressekonferanse-tirsdag-23.-mars/id2839864/

Press releases:
Translated press releases from the press conference on Tuesday 23 March have been published:
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/the-government-is-implementing-stricter-national-measures/id2841039/

Easter advice:
Main page in English and other languages:
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/these-are-the-recommendations-for-the-easter-holidays/id2841035/