Åseral kommune er godt i gang med førebuingar til TV-aksjonen sundag 24. oktober.

Årets innsamling skal gå til Plans arbeid mot barneekteskap.

Aksjonskomitèen oppmodar lag, foreiningar og det lokale næringsliv til kreativitet og engasjement for innsamling!

Alle husstandar får besøk av bøsseberarar fysisk mellom kl. 15:30 og 17:30. Me vonar alle tek vel imot dei.

 

Les meir om TV-aksjonen her: https://blimed.no/