Informasjon fra Brannvesenet Sør

Fritidsboliger skal risikovurderes på lik linje med bolighus, og frekvensen for tilsyn og feiing settes ut fra dette. Kostnaden med tilsyn og feiing er selvfinansierende og faktureres i forbindelse med kommunale avgifter. Dersom du er fakturert for tilsyn og feiing, men enda ikke har fått tilbud om disse tjenestene i din fritidsbolig, vil du bli kontaktet i løpet av året.

Info på Brannvesenet Sør sin hjemmeside.