Korleis søkje

Søknadsskjema sendes til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540  ÅSERAL.
NB! Søknader som er poststempla etter fristen vil ikkje bli handsama.

Bruk søknadsskjema: