Tilskot til kulturarbeid for lag og foreiningar

Alle som driv frivillig kulturarbeid i Åseral kommune kan søkje om midlar. Kultur har 40.000,- til fordeling.

Søknadsfristen er 1. november og vil bli annonsert her på heimesida og i åsdølen. Søknader som kjem inn etter fristen blir ikkje handsama!


Lenke til skjema for å søke om tilskot til kulturarbeid

Kulturpris og kulturstipend

Kven fortener Åseral kommune sin kulturpris eller kulturstipend?
Nominasjonar til kulturprisen med grunngjeving kan sendes kulturkonsulenten innan 1. mars (kvart år)

STATUTTAR FOR TILDELING AV KULTURPRIS OG KULTURSTIPEND

 1. Formannskapet disponerer ein årleg sum på kr. 10.000,- til kulturpris og kr 10 000,- til kulturstipend. Både pris og stipend kan delast ut kvart år om det ligg føre eigna kandidatar. Stipendet kan òg delast på fleire om formannskapet ynskjer det.
   
 2. Føremål med kulturprisen er å heidre einskildpersonar eller organisasjonar som har utmerka seg enten med stor innsats i det lokale idretts- og kulturliv, eller som har utmerka seg kvalitetsmessig som utøvar og såleis er ein viktig ambassadør for Åseral kommune.
   
 3. Føremål med kulturstipendet er å medverke til å stimulere kunstnarisk eller sportsleg talentutvikling og aktivitet. Stipendet skal oppmuntre einskildpersonar frå Åseral kommune som har valt å satse innan områda kunst, kultur og idrett, eller som på annan måte representerer eit potensiale for kommunen.
   
 4. Utlysast i Åsdølen og kommunen si heimeside.
   
 5. Nominasjonar til kulturprisen med grunngjeving kan sendes kulturkonsulenten innan 1. mars.
   
 6. Søknadsfrist for kulturstipend vert sett til same dato 1. mars. Søknaden sendast til kulturkonsulenten.
   
 7. Mottakar av både kulturpris og kulturstipend vert avgjort av formannskapet. I utgangspunktet er det ynskjelig å halde offentliggjering og utdeling hemmeleg fram til eit passande overrekking på 17. mai eller eit anna passande arrangement. Uansett arrangement skal ordføraren stå for sjølve utdelinga.
   
 8. Pris og stipend består av gåvesjekk, diplom og blomar og vert henta frå kulturbudsjettet
   
 9. Statuttane for Åseral kommune sin kulturpris og kulturstipend vert gjeldande frå 1. juli 2020.

Vedteke i formannskapet 4. juni 2020 i sak 38/20

Lenke til skjema for nominering