Kvalifikasjoner

Det er ønskjeleg med fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar, og med Barnehage-/skulepedagogisk utdanning.

Godkjend politiattest er eit krav

Personlige egenskaper

• Har evne til å skape gode relasjonar
• Har evne til å leie tydeleg, strukturert og forutsigbart
• Er gode rollemodellar
• Er fleksible og har endringskompetanse
• Er brennande engasjert
• Personlege eigenskapar blir tillagt stor vekt

Vi oppfordrar menn til å søkje på stillingane

Vi tilbyr

• Spanande arbeidsoppgåver i ein utviklingsretta og lærande organisasjon

 

Les meir om stillinga og søk her