Kva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er ulike hjelpemidler kor målet er auka sjølvstendighet og trygghet for innbyggjarne. Velferdsteknologi er eit supplement til tradisjonell helse- og omsorgsteneste.

 

Eksempler på hjelpemidler

  • Trygghetsalarm med og uten GPS sporing

  • Medisin-dispenser med varsling

  • Smarthus