Skriftstørrelse

Eining for utvikling

EININGSLEIAR UTVIKLING
Hilde Stuestøl Berg
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: JLIB_HTML_CLOAKING
Telefon: 38 28 58 00 / Mobil: 950 56 310

BYGGESAK

Byggesakshandsamar: Aud Sandåker
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: JLIB_HTML_CLOAKING
Telefon: 38 28 58 30

Byggesakshandsamar: Bernt Elias Åsland
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: JLIB_HTML_CLOAKING
Telefon: 38 28 58 00 / Mobil: 909 12 732

Sakshandsamar: Dagrun Juvastøl
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: dagrun.juvastøJLIB_HTML_CLOAKING
Telefon: 38 28 58 00 / Mobil: 976 64 668


PLANLEGGING

Planleggjar: Kari Røynlid
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: JLIB_HTML_CLOAKING
Telefon: 38 28 58 00 / Mobil: 901 29 245


OPPMÅLING/KART/GIS

Overingeniør: Odin Refsnes
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: JLIB_HTML_CLOAKING
Telefon: 38 28 58 00 / Mobil: 976 48 330


PROSJEKT

Prosjektingeniør: Jan Oddvar Lineikro
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: JLIB_HTML_CLOAKING
Telefon: 38 28 58 00 / Mobil: 901 76 450


VATN/AVLØP
Avdelingsingeniør: Hilde Stuestøl Berg
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: JLIB_HTML_CLOAKING
Telefon: 38 28 58 00 / Mobil: 950 56 310
JORDBRUK, SKOGBRUK, FISK OG VILT
Næringskonsulent: Ingunn Kile
Adresse: Gardsvegen 68, 4540  Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540  Åseral
E-post:JLIB_HTML_CLOAKING
Telefon: 38 28 58 00 / Mobil: 945 29 891

VETERINÆR
Kommuneveterinær: Daniel Gotheim
Adresse: Hamranveien 20, 4580 Lyngdal
Besøksadresse: 
E-post : JLIB_HTML_CLOAKING
Mobiltelefon: 957 46 419
NÆRINGSSJEF 
Øyvin Moltumyr
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: JLIB_HTML_CLOAKING
Telefon: 38 28 58 00 / Mobil: 911 36 483

 

 

  • Last updated on .
Åseral kommune