Skriftstørrelse

Hopp til her

Tilskot til kulturarbeid for lag og foreiningar

Kommunen har ei ordning med kulturmidlar til lag/foreiningar. Dei lysast ut ei gong i året, med søknadsfrist i oktober. Det er lokale lag og foreiningar som kan søkja. Tildelinga handsamast politisk.

Korleis søkje

Søknadsfrist: 15. september kvart år

Kontakt

Kontaktperson: Wenche Åsland – Servicekontoret
Post- og besøksadresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Telefon: 38 28 58 00
E-post: JLIB_HTML_CLOAKING

  • Last updated on .
Åseral kommune