Skriftstørrelse

Hopp til her

FLiR - Friluftsrådet for Lindesnesregionen | Mandal

logo - friluftsrådet

Friluftsrådet for Lindesnesregionen (tidligere Friluftsrådet REGION MANDAL) er eit interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunane Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal, og Åseral, oppretta i samsvar med § 27 i kommuneloven. Medlemskommunene har eit likeverdig eierskap med 1/5 på kvar.

Les meir på FLiR si heimeside

  • Last updated on .
Åseral kommune