Skriftstørrelse

Bygdekino

Bygdekinoen er eit omreisande tilbod om kinoframsyning på stadar som ikkje har eigen, fast kino. Bygdekinoen har eiga mobilt utstyr og synar film i Åseral fleirbrukshall, gamle gymsal.

Det vert vist film ca ei gong i månaden.

Kiosksal før kvar framsyning. 

Filmprogram

 Bygdekinoen Åseral på Facebook

  • Last updated on .
Åseral kommune