Skriftstørrelse

Åsdølen

Åsdølen er ei kommunal avis som vert sendt ut som gratis papiravis til alle fastbuande i kommunen.

Det er og mogleg å abonnere på avisa for folk utanfor Åseral. Ynskjer du å abonnere på avisa så kan du sende ein epost til JLIB_HTML_CLOAKING

For insending av stoff til avisa: JLIB_HTML_CLOAKING

Avisa vil i 2019 kome ut til omkring følgande tider:


7. februar
(innleveringsfrist 29. januar)

4.april 
(innleveringsfrist 26. mars)

16. mai
(innleveringsfrist 7. mai)

27. juni
(innleveringsfrist 18. juni)

29. august
(innleveringsfrist 20. august)

17. oktober
(innleveringsfrist 8. oktober)

28. november
(innleveringsfrist 19. november)

 

PRISER AVISA ÅSDØLEN 2019 (opplag 850):

Årsabonnement utlandet 535,00
Årsabonnement Noreg 325,00
Annonse: 1/1 side 2 780,00
Annonse: 2/3 side 2 160,00
Annonse: 1/2 side 1 650,00
Annonse: 1/4 side 1 030,00
Andre storleikar - pris i høve til 1/2 side
Rubrikkannonser: (inntil 1 spalte x 4 cm) 155,00

Ingen tillegg for farge. Prisane føreset levering av ferdig materiale i pdf-format

Arbeid med annonse per time (minimumsgebyr kr. 100,-) 546,00

 

  • Last updated on .
Åseral kommune