Skriftstørrelse

Hopp til her

Kommunalt tilskot til landbruk

Retningsliner for tilskot er no slik:
  • Driftsbygningar: søkjar investerer kr. 250.000 eller meir.
  • Tilskot til nydyrking: søkjar investerer kr. 100.000,- eller meir.
  • Landbruksvegar: søkjar investerer kr. 200.000,- eller meir.
  • For tilskot til skogkulturarbeid er det ikkje beløpsgrense.

Lurar du på noko kan du ta kontakt med Ingunn Kile, tlf. 94 52 98 91.

 

  • Last updated on .
Åseral kommune