Skriftstørrelse

Hopp til her

Avdeling for oppvekst og levekår

Kommunalsjef:

Dagne Ropstad
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: JLIB_HTML_CLOAKING
Telefon: 38 28 58 00 / Mobil: 928 89 280

Personar som høyrer direkte inn under avdelinga:
 
 

Demensteamet

Åseral kommune har eget demensteam som arbeider med kartlegging og utredning av personer ved mistanke om demens. Det er nært samarbeid medfastlege og hjemmetjenesten. Det foretas hjemmebesøk og samtaler med pårørende. Dette skal være et lavterskeltilbud. Demensteamet anbefaler tiltak og tjenester, og gir råd og veiledning både til personer som har en demenslidelse og pårørende.

Demensteamet består av: Lege Sven Andreas Haraldstad, hjelpepleier Elin Reiersdal og omsorgsarbeider Allis Austegard

Demenslidelser:
Personer med demens har redusert hukommelse og svekket mental kapasitet som fører til nedsatt evne til å utføre aktiviteter i dagliglivet. Personen kan få vanskeligheter med å opprettholde ferdigheter og mestre hverdagen. Nyttig informasjon om demens finnes her: www.nasjonalforeningen.no

Åseral kommune har tilrettelagte tilbud for personer med demens og deres pårørende:

  • Interkommunal pårørende skule
  • Samtale/ veiledning
  • Last updated on .
Åseral kommune