Skriftstørrelse

Demensteam

Åseral kommune har eget demensteam som arbeider med kartlegging og utredning av personer ved mistanke om demens. Det er nært samarbeid med fastlege og hjemmetjenesten. Det foretas hjemmebesøk og samtaler med pårørende. Dette skal være et lavterskeltilbud. Demensteamet anbefaler tiltak og tjenester, og gir råd og veiledning både til personer som har en demenslidelse og pårørende.

Demensteamet består av: Lege Sven Andreas Haraldstad, hjelpepleier Elin Reiersdal og omsorgsarbeider Allis Austegard

pdfDemensbrosjyre

pdfPårørendeskolen brosjyre 2016

pdfTid å være ung 2016

Demenslidelser:

Personer med demens har redusert hukommelse og svekket mental kapasitet som fører til nedsatt evne til å utføre aktiviteter i dagliglivet. Personen kan få vanskeligheter med å opprettholde ferdigheter og mestre hverdagen. Nyttig informasjon om demens finnes her: www.nasjonalforeningen.no
Åseral kommune har tilrettelagte tilbud for personer med demens og deres pårørende:
- Interkommunal pårørende skule
- Samtale/ veiledning

Kontaktpersonar:

Elin Reiersdal og Allis Austegard:telefon 38285800

  • Last updated on .
Åseral kommune