Skriftstørrelse

Svar på tilbud om barnehageplass

Vi sender ut svar til elektronisk postkasse. Dersom du ikke har elektronisk postkasse, blir svaret sendt til postadressen du har registrert i søknaden. 

Tilbud om plass ved supplerende opptak

Plasser som blir ledige utenom hovedopptaket tildeles fortløpende til aktuelle søkere. Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når det blir ledige plasser i barnehagene.

Tilbud om plass i hovedopptaket

  • De første tilbudene (den første opptaksrunden) sendes ut medio mars.
  • Etter hver opptaksrunde blir det nye ledige plasser fordi noen takker nei til tilbud, bytter barnehage, eller sier opp plassen sin. Disse plassene tilbys søkere i neste opptaksrunde. Søkere som får tilbud i senere opptaksrunder kan derfor også få tilbud om plass i ønsket barnehage.

Frist for å svare

Svarer du ikke innen fristen, kan du risikere å miste plassen.

Dersom du takker ja til tilbud om plass

  • Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i kommunen, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke.
  • Har du fått tilbud om barnehageplass, men ikke på ditt første ønske, kan du velge å takke ja til plassen og fortsatt stå på venteliste til den barnehagen du ønsker først.

Dersom du takker nei til tilbud om plass

  • Takker du nei til tilbud om plass i hovedopptaket, kan du risikere å måtte vente til neste hovedopptak for å få et nytt tilbud, fordi få plasser blir ledige utenom hovedopptaket.
  • Dersom du allerede har barnehageplass mister du ikke denne plassen dersom du takker nei til nytt tilbud.

Klage på tilbud om plass

Du kan klage ved hovedopptaket dersom du mener det er begått en saksbehandlingsfeil. Klagefristen er tre uker etter du mottok vedtaket. 

Hvis kommunen imøtekommer klagen skal du tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold i klagen, går saken videre til klagenemda i kommunen.

 

 

  • Last updated on .

Adresse

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 8-15
Gardsvegen 68, 4540 Åseral

Kommunenummer: 1026
Organisasjonsnummer: 964 966 842

Kontakt oss

Telefontid: mandag - fredag kl. 8-15
Sentralbord: 38 28 58 00

JLIB_HTML_CLOAKING

Om nettstedet

JLIB_HTML_CLOAKING

Personvern og informasjonskapsler