Skriftstørrelse

Åseral barnehage

Åseral barnehage

Leder:
Kirsten Austenaa
Telefon leder:
38285950
Mobil leder:
95020332
Telefon avdeling:
.
Besøksadresse:
Bordalen 3
Postadresse:
Gardsvegen 68
Postnummer:
4540
Poststed:
Åseral

I Åseral er det ein kommunal barnehage som heiter Åseral barnehage. Den har 3 avdelingar - Bjønnehiet, Revehiet og Maurtua - med barn i alderen 0-6 år.
Åseral barnehage ligg i Kyrkjebygd i nær tilknyting til sentrum og skule. 

Opptak:
Hovudopptak til barnehage blir gjennomført etter søknadsfrist 1. mars kvart år. Dersom det er ledig plass er det suppleringsopptak gjennom året.
Det er mogeleg å søke om plass i barnehagen 2, 3, 4 eller 5 dagar i veka.
Søknad om barnehageplass skjer via vårt elektroniske skjema.
Dersom barnet har rett til prioritet ved opptak må dokumentasjon sendast pr. post til kommunen.
Treng du hjelp, ta kontakt med barnehagen eller servicekontoret på telefon 38 28 58 00.
For meir informasjon sjå barnehagen si eiga heimeside, www.aseralbarnehage.no

Lovfesta rett til barnehageplass:
Lovfesta rett til barnehageplass gjeld bare i hovudopptaket, og då må du søke om plass seinast 1. mars. Barn som er fylt eit år i august har rett til plass frå august. Barn som fyller eit år i september, oktober eller november har rett til plass frå den månaden barnet fyller eit år.

Foreldrebetaling:
Informasjon om foreldrebetaling finn du i barnehagen sine vedtekter. Sjå barnehagen si heimeside og Utdanningsdirektoratets heimeside.

Åseral kommune