Skriftstørrelse

Åseral barnehage

Barnehagen skal gi et tilbud for barn som er under skolepliktig alder. 

I Norge blir barnehagene drevet etter lov om barnehager og rammeplan for barnehager. Der det ikke er gitt dispensasjon skal de i utgangspunktet ha en daglig leder med barnefaglig eller pedagogisk utdanning. Pedagogiske ledere må ha førskolelærerutdanning.

Etter barnehagelovens formålsparagraf skal barnehagen blant annet bidra til å gi barn en oppdragelse i tråd med kristne grunnverdier. Private barnehager kan imidlertid i vedtektene bestemme at denne delen av formålsparagrafen ikke skal gjelde. Det er vedtatt en ny formålsparagraf som ikke henviser til spesifikke religioner, denne er imidlertid ikke trådt i kraft enda.

Kommunale barnehager

I Åseral har vi én kommunal barnehage.
Kommunen driver et omfattende generelt barnehagetilbud, men er også ansvarlig for å tilrettelegge for barn med funksjonshemminger. 
Åseral barnehage sin hjemmeside

Private barnehager

Private aktører kan drive barnehage i kommunen gitt at visse vilkår oppfylles og at søknader innvilges. Informasjon om drift av privat barnehage fås på forespørsel. Det er ingen private barnehager i Åseral i dag. 

  • Last updated on .
Åseral kommune