Nye innspel må innehalde følgjande informasjon:

1. Namn på tiltaket, samt ei kort skildring.

2. Kven som er ansvarleg for gjennomføring av tiltaket.

3. Lokalisering av anlegg eller område (kartfesta).

4. Dato for pårekna starttidspunkt og ferdigstilling.

5. Pårekna totalkostnad.

6. Finansieringsplan.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt på e-post randi.byremo@aseral.kommune.no eller tlf. 95845100.

Innspel må sendast skriftleg innan 18. mai 2020  til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral  eller til  post@aseral.kommune.no .

 

Handlingsprogram 2020-2023 finn du her:
Handlingsprogram 2020-2023.pdf