Åseral kommune vil nytte høvet til å ynskje alle ein god sommar og gjer merksam på at Minne kultursenter ha ope kvar dag i juli. Her kan du bli betre kjent med kommunen gjennom formidling via film og utstilling i tillegg til eit godt måltid.