Skriftstørrelse

Kontrollutvalet 2015-2019

Kontrollutvalet er eit obligatorisk utval som blir vald av kommunestyret for valperioden. Utvalet skal ha 3 medlemmar og minst eitt av medlemmene skal veljast blandt kommunestyret sine medlemmer.
Kontrollutvalet fører tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltninga på vegne av kommunestyret og skal sjå til at
kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning. Utvalet tar opp saker etter eige initiativ eller etter innspel frå andre. Utvalet sin leiar og
nestleiar har møte- og talerett i kommunestyret når utvalet sine saker blir handsama der.

KONTROLLUTVALET 2015-2019

Fylgjande personar er vald inn i kontrollutvalet for perioden 2015-2019:
Namn epost Telefon
Inger Lise Austrud (leiar) JLIB_HTML_CLOAKING  918 69 975
Alexander Skeibrok (nestleiar) JLIB_HTML_CLOAKING
952 48 049
Thomas Repstad JLIB_HTML_CLOAKING 907 75 069

 

SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVALET

Agder Sekretariat er oppretta for å dekke sekretariatfunksjonen for kontrollutvala i kommunane Audnedal, Bygland, Bykle, Evje- og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral.

Kontaktperson, sekretariat:
Namn: Utvalssekretær Willy Gill
E-post: JLIB_HTML_CLOAKING
Telefon: 909 56 246/38 35 52 77
Adresse. Postboks 120, Nesgaten 7 (3. etasje i Kvinesdal sparebank), 4491 KVINESDAL


INNKALLING/MØTEPROTOKOLLER FRÅ KONTROLLUTVALET SINE MØTER

 

 

  • Last updated on .
Åseral kommune