Skriftstørrelse

Innbyggerinitiativ

Du som innbygger kan kreve at kommunestyret behandler en sak som du er opptatt av. Dersom vilkårene som er nevnt nedenfor er oppfylt, må kommunestyret ta stilling til saken.

RETNINGSLINJER FOR INNBYGGERINITIATIV

 1. Du kan fremme et forslag som du ønsker kommunestyret skal ta stilling til. Forslaget må ha et konkret innhold og gjelde en sak (eller saker) som kommunen er pålagt å arbeide med, oppgaver kommunen har tatt på seg frivillig eller ting som du mener kommunen bør ta et ansvar for. Forslaget må altså dreie seg om saker som kommunen har myndighet til å gjøre vedtak i.
  I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette enten har samme innhold som et tidligere forslag fremmet som innbyggerinitiativ, eller samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret i løpet av valgperioden
 2. Forslaget må være skriftlig. Du står fritt til å formulere forslaget.
 3. Forslaget må ha tilslutning fra minst 300 personer som er bosatt i kommunen. Personen må føre opp navn og bostedsadresse, dette for å verifisere at personen bor i Åseral. Det er ikke krav om at du eller de andre har stemmerett ved kommunestyrevalg – dvs det er ikke bindinger i forhold til alder, botid i kommunen eller nasjonalitet. Tilslutningen dokumenteres med underskriftsliste.
 4. Det må opplyses hvem som er talsperson for forslaget (én eller flere) slik at kommunen kan gi tilbakemelding på kommunestyrets behandling av saken. 
  Forslag som oppfyller disse vilkårene må kommunestyret ta stilling til senest 6 måneder etter at det er satt fram. 
  Kommunestyret kan ta stilling til et innbyggerinitiativ selv om vilkårene nevnt ovenfor ikke er oppfylt. Da er det opp til kommunestyret selv å ta stilling til om det vil behandle forslaget eller ikke.
 5. Kommuneloven § 39 a - Innbyggerinitiativ

HVORDAN FREMME FORSLAG

Dersom du – sammen med andre – har noe på hjertet så bør du vurdere å ta i bruk retten som ligger i ordningen med innbyggerinitiativ.  Du kan fremme din sak med elektronisk innbyggerinitiativ - e-initiativ eller ved underskriftslister.

E-INITIATIV - MINSAK.NO

Elektronisk registrering av sak:
Registrer forslaget på: https://minsak.no/aaseral

Manuell registrering:
Forslaget med underskriftsliste sendes Åseral kommune

Åseral kommune
Gardsvegen 68
4540 ÅSERAL

eller pr e-post til: JLIB_HTML_CLOAKING

 • Last updated on .
Åseral kommune