NORGES KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND AVD. AGDER

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 977036682

Stiftelsesdato:
1996-11-21
Postadresse:
c/o Rune Hole Nilsen
Gardsvegen 68
4540 ÅSERAL