Dette er kommunen sine tilrådingar for å unngå spreiing av covid-19:

  • Hald god avstand til andre, meteren er framleis ein god regel
  • Vask hendene ofte. Bruk såpe og vatn eller alkoholbasert handdesinfeksjonsmiddel
  • Dekk nase og munn eller bruk albogekroken når du hostar eller nyser 
  • Bruk munnbind ved offentleg transport og i butikken dersom du ikkje kan overhalde meteren
  • Ta vaksinen når det er din tur. Følg lokal rettleiing om vaksinering.
  • Hald deg heime dersom du føler deg sjuk (sjå flytskjema i botnen av sida)

    Kontakt lege dersom du har feber, hoste og pustevansker.

Les meir på:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/
 

Flytskjema november 2021.JPG