Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Hva inneholder kurset?

Kurset er lagt opp over 4 samlinger med følgende temaer:

1. samling:
Demenssykdommene, sykdomslære, utfordrende adferd.
Foredragsholder: Pål Friis

2. samling:
Taps-/sorgreaksjoner • Stress/mestring • Holdninger
Foredragsholder: Per Emanuelsen

3. samling:
Pårørendes opplevelse og egenomsorg/aktiviteter vi kan gjøre sammen
Foredragsholder: Katrine Homdrum

En pårørende forteller
Foredragsholder: Siren Bakke Winjor

4. samling:
Lovverket • Tilbud i kommunene • Veien videre
Foredragsholder: Britt Enny Haugland

Hjelpemidler
Foredragsholder: Ergoterapeut Siv Tone Rossevatn Forgard

Praktiske opplysninger

Sted: Åseralsheimen

Varighet: I alt 4 samlinger på følgende datoer: 13.10., 20.10., 27.10. og 3.11.
Fra kl. 18:00 - 21:00. Påmelding innen 30. september 2021.

Servering av mat og kaffi. Gi beskjed om evt. diett. Kurset er gratis.

For nærmere opplysninger, kontakt gruppeledere:
Eva Wold tlf. 918 83 930 / Allis Austegard tlf. 958 70 647

Påmelding: Påmeldingsfrist 30. september 2021

Pårørendeskolens målsetting

  • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer.
  • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
  • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
  • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.
Ta kontakt hvis du har behov for avlastning/transport for å kunne delta på kurset. Vi vil prøve å være behjelpelig med det.