Hjemmebesøk blir fortsatt utført på helsestasjon.
Helsesykepleier tar kontakt og avtaler med alle det gjelder.

Vi ber om at følgende hygienetiltak blir etterfulgt:

  • Barn bør komme med kun en forelder/foresatt.
  • Søsken kan ikke være med på konsultasjoner.
  • Vask hender på venterom på helsestasjon når du kommer og når du går.
  • Møt presis, og si ifra på sms ved forsinkelser.

Har du eller barnet symptomer på luftveisinfeksjoner, skal du ikke møte, ring og gi beskjed.
Vi ser frem til å treffe barn og foreldre igjen.

Ta gjerne kontakt ved behov.
Helsesjukepleiar Hildegunn Sangesland: 97630758
Helsesjukepleiar Kristine Tøsse: 94165945
Jordmor Kari Ljosland: 91866766