Legekontoret

Åseral legekontor er ope 08 – 15. Då har vi legevaktfunksjon på telefon 38285900.

Er du frå ein annan kommune og har luftvegssymptom ber vi deg om å ta kontakt med ditt fastlegekontor. 

Dersom du treng lege i tidsromet 15-08 må du ringe 116117. Du vil då få kontakt med Kristiansand legevakt som vil sette deg i kontakt med vakthavande lege dersom det er noko som ikkje kan vente til neste dag.

Helsestasjonen

Åseral helsestasjon åpner fra og med 20.04 for alle konsultasjoner 0-6 år med nødvendige smitteverntiltak.

Hjemmebesøk blir fortsatt utført på helsestasjon.
Helsesykepleier tar kontakt og avtaler med alle det gjelder.

Vi ber om at følgende hygienetiltak blir etterfulgt:

  • Barn bør komme med kun en forelder/foresatt.
  • Søsken kan ikke være med på konsultasjoner.
  • Vask hender på venterom på helsestasjon når du kommer og når du går.
  • Møt presis, og si ifra på sms ved forsinkelser.
  • Har du eller barnet symptomer på luftveisinfeksjoner, skal du ikke møte, ring og gi beskjed.

Vi ser frem til å treffe barn og foreldre igjen.

Ta gjerne kontakt ved behov.
Helsesjukepleiar Hildegunn Sangesland: 97630758
Helsesjukepleiar Kristine Tøsse: 94165945
Jordmor Kari Ljosland: 91866766