Skriftstørrelse

Hopp til her

Åpent informasjonsmøte om kulturskole og UKM!

Kulturskolen i Evje og Hornnes, Bygland og Åseral inviterer til åpent informasjonsmøte om kulturskole og UKM!

  1. november: kl 19.00 Åseral - Minne kultursentet
  • Kort presentasjon av kulturskoletilbudet i de tre samarbeidskommunene med vekt på den aktuelle kommunen.
  • Informasjon om kulturskoledrift og kulturskoleåret lokalt.
  • Utdrag fra kulturskolens rammeplan.
  • UKM hva er det og hvem kan delta her?
  • Hvordan drives UKM lokalt i vårt interkommunale samarbeid, og hvilke muligheter ligger her?
  • Agder 2020 og UKM landsfestivalen til Hove.

Vi er tilgjengelige for spørsmål etter møtet.

Det serveres kaffe og te.

Møtet passer for alle som arbeider for og med ungdom og som ønsker å vite mer om hva kulturskolen og UKM kan bidra med for en meningsfylt fritid:

Foresatte, fritidsarbeidere, lærere, politikere, kulturinteresserte, kommunalt ansatte, ungdom m.fl.

  • Last updated on .
Åseral kommune