Kommune- og regionreforma; Tinglysing av dokument

Pga kommune- og regionreforma vil matrikkelen og grunnbok bli stengt for oppdatering som følger:

Matrikkelen stenger fredag 13. desember kl. 18:00

Grunnboka stenger fredag 27. desember kl. 20:00

Dette inneber at dokument som skal tinglesast før årsskiftet, må sendast inn seinast fredag den 29.november 2019.