Nød- og vakttelefoner

Alle henvendelser til Åseral kommune rettes til vårt sentralbord på tlf. 38 28 58 00 mellom kl 09.00 og 14.00.
Vakttelefon teknisk/drift:

tlf. 970 96 200 
Hverdager mellom 08:00 og 15:00
Helger - høytider - hele døgnet
Brann og akutt forurensning: tlf. 110
Politi og redningssentral - tlf. 112
Medisinsk hjelp, øyeblikkelig helsehjelp, ambulanse - tlf. 113
Nødnummer for døve - tlf. 1412
Legevakt - tlf. 116 117
Barnevernvakten  - tlf. 116 111

Hverdager: før kl. 08.00 og etter kl. 15.00
Helger - høytider - hele døgnet
Giftinformasjonssentralen - tlf. 22 59 13 00
Mattilsynet - tlf. 22 40 00 00