Les meir om ordninga på regjeringen.no Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner - regjeringen.no
og lottstift.no: Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner - Lottstift

Søknadsskjemaet for april–juni opnarr tidlegast medio august.