Informasjon til publikum

NAV Midt-Agder har organisert sin drift slik at smittefare ved koronautbruddet i størst mulig grad blir redusert. 

Veiledningssentralen i Åseral er stengt for publikum, men ansatte er tilgjengelige på digitale kanaler og via telefon. 

NAV er åpent hele døgnet på nav.no og gjennom pålogging til nav.no/person/dittnav

For timeavtaler og veiledning knyttet til statlige stønader - og oppfølging med tanke på arbeid
Ring 55 55 33 33 (Pensjon 55 55 33 34)
Begge nummerene er betjent 08:00-15:30 på hverdager.

For akutte situasjoner
Er du i en sosial nødsituasjon og har behov for sosiale tjenester (penger eller mat), har vi opprettet et eget telefonnummer knyttet til dette. Dette gjelder også dersom du akutt er uten tak over hodet.  
Ring 48 40 89 16

Post
Post kan legges i kommunens postmottak, eller sendes til Vennesla kommune, PB 25, 4701 Vennesla. 
Vi kan også ta imot henvendelser på epost: nav.midt.agder@nav.no

 

Rolf Velle
Enhetsleder
rolf.velle@nav.no
915 63 502