Tilskuddene rettes mot barn og ungdom og gjelder tiltak innen kultur, fritids- og ferieaktiviteter. Det elektroniske søknadsskjemaet publiseres i Bufdirs søknadsportal.

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2021 er 4. desember.

Se bufdir.no for informasjon om ordningen.