Lokalmedisinske tjenester Setesdal er et interkommunalt helsesamarbeid i Setesdal, lokalisert til Evje med hele Setesdal som arbeidsområde. Evje og Hornnes er vertskommune og har arbeidsgiveransvaret for de ansatte.

Les meir om stillinga og søk her