Søk elevplass

Du søker plass i kulturskolen på: www.e-h.kommune.no/soek-elevplass

 

Søknadsfrist hovedopptak

Mandag 22. juni 2020 (NB: Kort frist!)

 

Kontakt oss gjerne!

E-post: linda.evensen@e-h.kommune.no
Mobil: 95 99 18 49
 
Informasjon om fagene og priser finner du på
www.e-h.kommune.no/kulturskole
  • Undervisningslokaler og undervisningsdag blir annonsert når eleven får melding om opptak.
  • Avhengig av påmelding og lærerkapasitet kan eleven få tilbud i annen kommune.
  • Ved lav interesse kan enkelte fag utgå, og like fag i forskjellige kommuner kan bli sammenslått.
  • Det forventes at eleven har øvingsmuligheter hjemme.
  • Kornettaspiranter følger korpsets eget reglement.
  • I tillegg til opplæring i valgt emne, jobbes det mot fremføring på diverse kulturarrangement.
  • Søkere med spesielle behov – ta direkte kontakt med kulturskolen, så vil kapasitet og mulighet for tilrettelegging bli vurdert.
  • For aktuelle søkere til et fag som er under angitt aldersgrense - ta kontakt – noen ganger har vi mulighet for tilrettelegging.

Kulturskolen annonse 2020