Se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Det gjøres oppmerksom på at rådene kan endres raskt.

Kommunelegen påpeker at arrangement der gamle og unge møtes er en høyrisiko. På bakgrunn av dette oppfordrer vi til ikke å gjennomføre arrangement som ikke er strengt nødvendig. 

 

Vennlig hilsen Ann-Margret Haaland 
Kommuneoverlege