Vaksina er gratis.
Bivirkningane er vanlegvis milde eller heilt fråverande. Ein kan få smerter på stikkstaden, hovudpine, feber, frysningar, muskel- og leddsmerter. Dette går over av seg sjølv.

Vaksinering av friske mellom 45 og 64 år vil det bli informert om på eit seinare tidspunkt.

 

Når det gjeld personar  mellom 18 og 64 år som er definert i risikogruppene bed vi om at alle som ynskjer vaksine tek kontakt med legekontoret på telefon 38 28 59 00 for registrering.

For ytterlegare informasjon, sjå Folkehelseinstituttet sine sider: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/