Om du misstenker at du kan vere smitta av covid-19, må du ringe legekontoret for å avtale testing. Du kan ikkje berre møte opp utan avtale. 
Legekontoret instruerer deg om korleis du skal forholde deg. I dei fleste tilfeller kan du bli sitande i bilen og lege kjem ut for å ta testen. 
Dersom testen er teken før klokka 10:30 kan prøven sendast same dag, og svar på prøven føreligg same kveld. 
Svar på prøven finn du når du logger inn på helsenorge.no, eller du kan ringe legekontoret dagen etter.