I ÅR FÅR DU DIGITALE VALKORT

Valkortet vert sendt ut til din digitale postkasse eller i Altinn. Dersom du har reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlege, eller ikkje har nytta deg av ID-porten på 18 månadar, vil du motta valkortet på papir i posten.
Du treng ikkje valkort for å stemme i heimkommunen. Valkort er ikkje legitimasjon.

Valkortet er ein stadfesting på at du har stemmerett og du tek kortet med deg om du røyster på førehand i andre kommunar.

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Lenker
Print

VAL

Sist oppdatert 08. juli 2021