Hovudutval for drift og utvikling vedtok 14.10.20 å legge utbyggingsavtale for B4 Kvernevatn (Stinu), Ljosland, ut på offentleg ettersyn: 

Utbyggingsavtale for B4 Kvernevatn (Stinu).pdf

 

Frist for merknader er 16.11.2020. Merknader sendast skrifteleg til: post@aseral.kommune.no