I medhald av stadnamnlova § 8 vert desse namna på kommunal anlegg sendt ut på høyring.

FORMANNSKAPs vedtak

I medhald av stadnamnlova § 6 har Åseral kommune reist namnesak for kommunale anlegg som ikkje er registrert i Sentralt Stadnamnregister:

1 Minne Kultursenter

2 Åseral barne- og ungdomsskule

3 Åseral barnehage

4 Åseral fleirbrukshall

5 Åseral idrettspark

6 Åseralsheimen

7 Kylland grendehus

8 Lognavatn grendehus

9 Ljosland Fjellhage

 

Det er lagt til grunn at namna er innarbeida og blir brukt av det offentlege.

Høyringsfrist er sett til 01.12.22

Høyringssvar sendes på mail til: post@aseral.kommune.no eller med post til: Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral. Merk høyringssvaret: Sak 22/00453