Hjelpemiddel bevegelse

 • Kommunen skal gjennom NAV Hjelpemiddelsentral gi tilgang til tekniske hjelpemidler for å redusera praktiske problem i kvardagen.
 • Personer som av ulike årsaker har redusert funksjonsevne i ein kortere eller lengre periode kan få lånt nødvendige hjelpemidler.
 • Personen må bu eller opphalda seg i kommunen og ha nedsatt funksjonsevne i ein kortere eller lengre periode.
 • I utgangspunktet skal hjelpemidlar hentast og leverast av brukeren sjølv eller pårørande. Det kan i spesielle tilfelle gjevast hjelp til utkøyring. Når behovet opphører skal hjelpemiddelet leverast tilbake til kommunen.
 • Du må sei ifrå når behovet for hjelpemidlet opphøyrar.

Elin Reiersdal
Mobil: 994 34 811 
Mail: elin.reiersdal@aseral.kommune.no

Onsdagar kl. 08.00-15.00

 

Eirik Ulset
Fysioterapeut,
Mobil 916 83 855
Mail: eirik.ulset@aseral.kommune.no

 

 

Hjelpemiddel hørsel: Kontakt

Hørselskontakten bistår deg som har nedsett hørsel, slik at du kan fungera så godt som mogeleg i dine omgivnader. Tenesta skal vera bindeledd mellom deg, kommunehelsetenesta og fagpersonell ved SSHF og NAV Hjelpemiddelsentralen og bidra til at du som er hørselshemma får ein bedre kvardag.

 

 

Wenche Hamran Birkeland

Mobil 415 14 270

Mail: wenche.hamran.birkeland@haegebostad.kommune.no

Torsdager 08.00 - 16.00

Hjelpemiddel: Syn

 • Kartlegge behov i brukars nærmiljø, som regel ved eit heimebesøk
 • Råd og vegleiing
 • Hjelp med søknadsprosessen ved søknad om synshjelpemidlar
 • Opplæring i bruk av synshjelpemidlar
 • Utprøving av synshjelpemidlar
 • Samarbeid med andre instansar i kommunen og andre brukarorganisasjonar

 

Kontaktperson

Gro Hobbesland

Mobil 916 96 147

Mail: Gro.Hobbesland@haegebostad.kommune.no

 

 

Kontordager:

tysdag og torsdag

kl 07:30 - 15:00