Opningstid:
Måndag                  kl. 09:00 – 14:00
Tysdag                    kl. 09:00 – 14:00
Onsdag                   kl. 09:00 – 14:00
Torsdag                   kl. 09:00 – 17:00
Fredag                    kl. 09:00 – 14:00

Laurdag 28.08.       kl. 12:00 – 17:00
Laurdag 04.09.       kl. 12:00 – 17:00